top of page

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Advokat Torgeir Haslestad arbeider i hovedsak med problemstillinger knyttet til personskadeerstatning og forsikring. Han arbeider blant annet med saker om pasientskade, yrkesskade, og trafikkskade.


Advokat Haslestad har mange års erfaring fra forsikringsbransjen og håndterer jevnlig saker mot forsikringsselskap. I tillegg innehar han bred erfaring innen klagesaker mot NAV, innen blant annet uføretrygd, sykepenger og arbeidsavklaringspenger.


Haslestad har gjennom flere år opparbeidet seg bred erfaring fra tvisteløsning og prosedyre for domstolene.


Arbeidserfaring

2018 Advokatfirmaet Nidaros DA, partner/advokat

2014 – 2018 Advokatfirmaet Nidaros DA, advokat

2013 – 2014 Advokatfirmaet Nidaros DA, advokatfullmektig

2011 2012 Gjensidige Forsikring ASA, jurist/skadebehandler

2002 2010 IF Skadeforsikring, forsikringsrådgiver/skadebehandler


Utdanning

2010 UiO, Master i rettsvitenskap


Andre opplysninger

Haslestad holder foredrag på forespørsel.

bottom of page