top of page

FN-veteran

Disse sakene omfatter alt fra PTSD, angst og depresjon til ulike fysiske skader. Tilsvarende helseplager kan også oppstå ved bilulykker og yrkesskader, og kan gi rett til menerstatning og kompensasjon for utgifter og tapte inntekter. Både psykiske og fysiske lidelser etter FN-tjeneste kan danne grunnlag for erstatning.


Menerstatning tildeles ved varige medisinske skader på minst 15 %, noe som ofte gjelder ved psykiske helseproblemer. Det er viktig å få juridisk bistand så tidlig som mulig, da det er lett å trå feil. Dette skyldes strenge krav fra leger, forsikringsselskaper og staten til dokumentasjon av helseplager. Ved å få råd tidlig i saken, kan vi sikre at riktig informasjon er innhentet, og blir lagt frem senere i prosessen.


Ta kontakt for en gratis og uforpliktende prat med en av våre advokater.

Fagområder under fn-veteran

Vi har de siste årene bistått veteraner med å få utbetalt over mange millioner kroner i erstatning, i saker hvor FN-veteraner har pådratt seg psykiske eller fysiske belastningslidelser fra utenlandstjeneste.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Robin Brauti

Robin Brauti

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Bilde av Miriam Crane

Miriam Crane

Senioradvokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page