top of page

Bolig og fritidseiendom

Avhending av eiendom

Kjøpers mulighet til å undersøke eiendommen før overtakelse er begrenset, og ofte kommer det frem opplysninger eller mangler etter overtakelsen er gjennomført. Som oftest vil det være snakk om såkalt skjulte mangler i tvister knyttet til eiendomskjøp.


Ved skjulte mangler vil det kunne være problematisk å klarlegge hva selger kjente til om disse, eller om manglene forelå ved overdragelsen av boligen. Som utgangspunkt kan selger måtte hefte for mangler ved boligen i fem år etter overdragelsen er ferdigstilt.


Tvister knyttet til avhending av fast eiendom vil ofte være omfattende og komplekse, og by på problemstillinger som krever spesialisert juridisk kompetanse. Av den grunn vil det være en stor fordel å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen, slik at man er sikker på at frister overholdes, og at saken for øvrig kommer inn på riktig spor helt fra begynnelsen.


Håndverkertjenester

Utførelse av håndverkertjenester er ofte en årsak til tvist mellom forbrukere på den ene siden, og håndverkeren på den andre siden. Uenigheten vil ofte bestå i at forbrukeren mener at arbeidet er utført for dårlig eller for sent, mens håndverkeren på sin side mener at arbeidet har vært tilstrekkelig eller at mangler skyldes forhold på forbrukerens side.


Advokatfirmaet Nidaros har flere års erfaring med tvister knyttet til håndverkertjenester. Vi representerer både forbrukere og håndverkere i tvister om utført arbeid.


Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale om din sak med en av våre erfarne advokater.

Fagområder under bolig og fritidseiendom

Har du nylig kjøpt eller solgt bolig, hytte eller annen fritidseiendom? Eller har det nylig vært utført oppussing på eiendommen? Da vil det ofte kunne oppstå tvist knyttet til mangler ved eiendommen eller arbeidet som er utført. Advokatfirmaet Nidaros står klare til å bistå deg i tvist om eiendommen.

Vi hjelper deg

Bilde av Sigve Seime Stokka

Sigve Seime Stokka

Partner | Advokat

Bilde av Snorre Kristiansen

Snorre Kristiansen

Partner | Advokat

Bilde av Steffen Hopstad Solberg

Steffen Hopstad Solberg

Senioradvokat

Bilde av Miriam Crane

Miriam Crane

Senioradvokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page