top of page
ntnu_16.6.jpg

Vår prosess

Ved din første henvendelse vil du bli møtt av en vennlig sekretær, enten du tar kontakt via telefon, e-post, kontaktskjema eller Facebook. For å kunne tilby deg den beste hjelpen, vil saken din bli henvist til en advokat som er spesialisert innen det saksfeltet din sak faller inn under.
 
Når en av våre advokater er tilgjengelig, vil du enten få snakke med dem direkte når du ringer, eller du vil bli ringt opp så snart de er ledige. Dette er en uforpliktende og kostnadsfri samtale der advokaten vil få en oversikt over din situasjon og vurdere om det er grunnlag for å gå videre med saken din. Basert på dette vil det bli avtalt videre fremgangsmåte mellom deg og advokaten.
 
Har du spørsmål? Sjekk ut våre ofte stilte spørsmål nedenfor, eller ikke nøl med å ta kontakt med oss direkte!

 • Hvor lang tid tar saken?
  Det vil ikke være mulig å si noe eksakt om hvor lang tid en sak tar. Det vil variere veldig fra sak til sak. Etter en samtale med advokat om saken vil det kanskje være mulig å gi et tidsanslag, men vi må uansett ta forbehold om at det av ulike årsaker kan ta kortere eller lengre tid enn normalt å behandle din sak. Ta kontakt dersom du har spørsmål om hvor lang tid saken din kan ta.
 • Hva dekker mine forsikringer?
  Dine forsikringer vil ofte kunne dekke mye mer enn du selv tror. I personskadesaker vil man ofte kunne få dekket erstatning for en skade/ulykke eller et økonomisk tap, under en forsikring man ikke var klar over. Man kan også svært ofte få dekket kostnader til juridiske bistand under sine forsikringer. Ta kontakt så vil vi gi deg en uforpliktende vurdering av om du kan få dekket noe under dine forsikringer.
 • Når bør jeg kontakte en advokat?
  Erfaringsmessig vil de fleste være best tjent med å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig. Da unngår man at det gjøres feil eller oversittes frister, og saken kan komme inn i riktig spor fra begynnelsen av. Ofte vil man også kunne få en hurtig og god avslutning på saken uten for mye unødvendig arbeid. Dersom din sak ikke er moden for advokatbistand vil du uansett få beskjed om dette ved første kontakt, samt med en avklaring på når du eventuelt skal ta kontakt igjen. Få en uforpliktende avklaring om videre bistand ved å ta kontakt.
 • Jeg bor ikke i Trondheim, kan dere likevel ta saken min?
  Vi tar saker over hele landet, og er på ingen måte begrenset til kun Trøndelag. Vi er spesialisert innenfor de områdene vi arbeider, og dette er viktigere enn lokasjon når du skal velge advokat. Det meste av kommunikasjon etc. vil uansett kunne gjøres elektronisk.
 • Må saken behandles i retten/domstolen?
  Selv om det kan være nødvendig å bringe en sak inn for domstolen, så er det viktig å huske på at de aller fleste saker løses utenfor domstolen. Det vil ofte være gode muligheter for å komme frem til en minnelig løsning med motparten.
bottom of page