Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.
06 October 2021
Forsikringsselskapet har risiko for uklar språkbruk

Hvilke rettigheter har du dersom du blir rammet av en sykdom som ikke er nevnt i forsikringsavtalen? Vi i Advokatfirm...

Les mer
18 December 2020
Vi gratulerer!

Vi gratulerer advokat Robin Brauti for bestått første prøvesak i Høyesterett.

Les mer
09 November 2020
Innvilget 100 % uføretrygd, men avslag som ung ufør

Klienten vår fikk innvilget uførepensjon fra fylte 16 år. Mange uføre opplever at NAV er restriktive med å godkjenne ...

Les mer
23 September 2020
Får pasientskadeerstatning for sen diagnostisering og behandling
Les mer
11 December 2019
Ble nektet erstatning etter bilulykke, fikk full erstatning med advokathjelp!

Vår klient lånte bort bilen sin til sin bror. Broren var uheldig på glatt vinterføre og s...

Les mer
29 November 2019
Jobben hos NSB på Marienborg gjorde vår klient ufør

Vår klient ble alvorlig løsemiddelskadd under sterkt kritikkverdige arbeidsforhold ved NS...

Les mer
24 October 2019
Tilfeldig kommentar ga klient 4,7 millioner i erstatning!

Klienten var involvert i annen mindre arvesak ved kontoret vårt og nevnte tilfeldigvis i et møte at hun hadde skadet ...

Les mer
20 November 2019
Fremtidsfullmakt

Mens du ennå er frisk og rask, kan du selv bestemme at noen du stoler på skal ivareta din...

Les mer
25 September 2019
Vant sak mot kommunen - 30 år etter forholdet fant sted!

Vår avokat Bjørn Morten Brauti har kjempet gjennom et erstatningskrav mot kommunen, ved Barnevernet, etter manglende ...

Les mer
19 August 2019
Fant 40 ganger høyere dekning i annen forsikring enn den klienten opprinnelig kom med!

Det er viktig å velge riktig advokat! Forsikringsvilkår er innfløkte og vanskelige å forstå. En uerfaren advokat uten...

Les mer
12 April 2019
Økte uføreoppgjøret med 600 000kr etter advokatbistand!

Kvinnen kontaktet vår advokat, Torgeir Haslestad, for å forhøre seg om hun burde akseptere tilbudet fra forsikringsse...

Les mer
19 March 2019
Forsikringsselskapet avviste gjenopptak av erstatningsoppgjør, fikk likevel 1 milion etter hjelp fra vår advokat.

Vår klient ble utsatt for en yrkesskade og ble delvis arbeidsufør. Delvis forsikringsoppgjør ble utbetalt fra forsikr...

Les mer
05 December 2018
Når advokaten leter i gamle kilder

God gammel politikk funnet i saksforberedelse 

Les mer
09 November 2018
Ny rekord i klagebehandling!

Behandlingstid 2 år og 4 måneder?

Les mer
05 November 2018
Føler du deg tråkket på av forsikringsselskapet?

Forsikringsselskapet mente det ikke var sammenheng mellom yrkesskaden og de plagene han hadde

Les mer
24 October 2018
Slapp å betale kravet på 400 000

Terskelen for å be om juridisk bistand kan ofte være for høy. Vi oppfordrer deg til heller å spørre en gang for mye, ...

Les mer
25 September 2018
DET ER VIKTIG Å VELGE RETT ADVOKAT
Les mer
14 September 2018
Fikk ingenting, kontaktet advokat og oppnådde ca 2,5 mill i erstatning

Som en reaksjon på rasulykken fikk han posttraumatisk stresslidelse /PTSD

Les mer
07 September 2018
Vi søker etter advokat/advokatfullmektig

Vi ser etter deg som er faglig dyktig med stor kapasitet, som kommuniserer godt både skriftlig og muntlig, er engasje...

Les mer
28 August 2018
Tvisteloven på høring

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i juli en rekke forslag til endringer i tvisteloven ut på høring

Les mer
08 August 2018
Vi gratulerer Robin Brauti med bevilgning som ADVOKAT!

Robin vil fortsette sin karriere i Advokatfirmaet Nidaros DA

Les mer
03 August 2018
NAV sin håndtering førte til psykiske plager

NAV avslo søknaden og mente ryggplagene ikke skyldes sykdom

Les mer
11 June 2018
Trafikkulykke / trafikkskade

Har du vært utsatt for trafikkulykke så ta kontakt før du inngår avtale med forsikringsselskapet. Vi gjennomgår saken...

Les mer
29 November 2018
Fikk 7,2 millioner uten å ha husforsikring

Huset ble etter få timer totalskadet i brann

Les mer
15 May 2018
Fra OPP som fulgte Høyesterettsaken

OPP fulgte Gjevilvassvei-saken

 

 

Les mer
08 May 2018
Møterett for Høyesterett

Gratulerer med bestått prøve

Les mer
03 May 2018
Flere år etter avslaget fra NAV kom endelig svaret

Advokat Haslestad forteller at klienten fikk avslag fra forsikringsselskapet men at de ville revurdere dersom NAV omb...

Les mer
22 April 2018
Yrkessykdommen ble konstatert sent

Forsikringsselskapet nektet ansvar, fordi arbeidstaker ikke var forsikret hos dem, da yrkessykdommen ble oppdaget.

Les mer
25 March 2018
Skamtilbud - forsikringsselskapet ønsket hurtig avslutning

Han ble fortalt at tilbudet var det beste de kunne gi og takket derfor ja.

Les mer
17 March 2018
Latterlig vurdering av NAVs rådgivende lege

I dag, mars 2018, kom brevet fra NAV

Les mer
06 March 2018
Studentlekene

Stolt sponsor av Helga 2018

Les mer
14 February 2018
Erstatning og skatt

Erstatning for personskade/pasientskade/yrkesskade eller liknende

Les mer
06 February 2018
Sikre deg – hvis ektefelle eller samboer faller fra

Det er ingen automatikk i at du arver boligen hvis ektefeller eller samboer faller fra. Du må sikre deg slik at du sl...

Les mer
01 February 2018
Har du krav på erstatning?

Vi kan hjelpe deg med en kostnadsfri vurdering slik at du får svar på om du har krav på erstatning.

Les mer
30 January 2018
Ulykker om vinteren

Erstatningskravet skal i utgangspunktet rettes mot gårdeier.

Les mer
26 January 2018
Studenters rettigheter

Advokatfirmaet Nidaros DA har lansert Studentadvokaten - en tjeneste som skal gjøre det enklere for deg som er studen...

Les mer
24 January 2018
Gratulerer advokat Stokka

Velkommen som partner i Advokatfirmaet Nidaros DA

Les mer
24 January 2018
Han kunne endelig senke skuldrene etter 19 år

Jobbet på verksted som lastebilmekaniker i tillegg til å være yrkessjåfør. I 1998 løftet han en motor og fikk ryggpla...

Les mer
18 January 2018
Gratulerer advokat Haslestad

Velkommen som partner i Advokatfirmaet Nidaros DA

Les mer
20 March 2017
Anket eierskap til lagmannsretten

Uenighet kan strekke seg over flere generasjoner og skape splid

Les mer
22 April 2016
Bussulykke

NAV og forsikringen avslo yrkesskaden.

Les mer
18 August 2016
Nå smeller det!

En mann kom inn på kontoret vårt for noen dager siden. Han fortalte at han hadde vært i en front mot front kollisjon ...

Les mer
07 July 2016
Personskadeerstatning

Vi tilbyr juridisk bistand ved personskade. Hos Advokatfirmaet Nidaros vet vi at erfaring er viktig for å sikre våre ...

Les mer
26 November 2015
Ulønnsom forhåndsbetaling til håndverkeren

Håndverkeren fikk betaling men ingen jobb ble utført.

 

Les mer
11 May 2016
Nabokrangel førte til erstatning

Hva kan du akseptere fra naboen?

Les mer
24 May 2017
Skittent triks av forsikringsselskapet

Arbeidstaker trodde forsikringsselskapet hadde erkjent ansvar for skaden fordi de hadde utbetalt en foreløpig erstatn...

Les mer
29 November 2016
Huskjøp og inngåelse av samboerskap

Vær sikker før du kjøper hus og inngår samboerskap samtidig. Brudd er aldri hyggelig og kan faktisk ende i retten.

Les mer
22 January 2016
Dømt til å avgi tomt

Anleggsarbeiderne fikk tomt + 180 000 kroner samt dekt saksomkostningene.

Les mer
04 April 2016
Falck medlemmer

Gratis førstegangskonsultasjon til Falck medlemmer, ring oss på tlf. 800 30 430.

Les mer
06 March 2016
Gratulerer med seier i Prosedyrekonkurransen 2016

Trondheim juridiske studenters forening (TJSF) arrangerte konkurranse i januar og februar 2016. Åtte studentlag har k...

Les mer
18 July 2016
Pasientskade

Dårlig hørsel og dårlig informasjon endte med skade

Les mer
06 June 2016
Trafikkskadeerstatning – hva må du være bevisst på?

Hva gjør du hvis du har vært involvert i en trafikkulykke og blitt påført skade? Trafikkskadeerstatning er et komplis...

Les mer
19 April 2016
Seier i saken og blomster til advokaten

Flotte damer med blomster til advokaten er ikke hverdagskost, men i dag fikk vi besøk.

Les mer
24 May 2016
Tilkjent 5,5 millioner etter FN-tjeneste

Senskader utløste erstatning

Les mer
10 February 2017
Kasteball mellom fastlege og spesialister på sykehuset

Å oppsøke lege fordi en har vondt og trenger hjelp er ikke alltid like enkelt. Vår klient har vært kasteball i medisi...

Les mer
11 December 2015
Er du i faresonen?

Daglig kan vi bli utsatt for farlige påvirkninger

Les mer
07 November 2016
Yrkesskadet og følelsen av dårlig behandling

Jeg trenger hjelp til å bli trodd.

Les mer
24 April 2017
Forsinket behandling og redusert levetid

Avslag både hos Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemda

Les mer
30 January 2017
Lønnsomt å være Falck medlem

En enslig uføretrygdet dame hadde nettopp kjøpt bruktbil fra en forhandler. Bilen viser seg å være i mye dårligere st...

Les mer
11 July 2016
NAV leser hva du skriver på sosiale media

Les om Anita som ble hardt skadet i ulykke

Les mer
29 March 2017
10,7 millioner kroner utbetalt i erstatning

Foreldrene forteller at de er kjempefornøyde med resultatet som ble oppnådd. De er svært takknemlige ovenfor advokate...

Les mer
19 May 2016
Gla sak

Kommunen sa nei og ødela fremtidsplanene.

Les mer
12 April 2016
Ikke dødshjelp, men hjelp hvis noen dør!

Når dødsfall og arv blir en realitet så trenger du informasjon.

Les mer
07 March 2017
Grunnen til høy forsikringspremie?

For hver krone som utbetales i yrkesskadeerstatning må forsikringsselskapet i tillegg utbetale 1 krone og 20 øre til ...

Les mer
22 December 2015
På fremmed grunn

Positive og negative rettigheter

Les mer
25 January 2016
Advokatfirmaet Nidaros

– personskade, ulykkeserstatning, eiendom/grønn juss, arverett

Les mer
25 June 2015
Fikk 1 million kr ekstra, flere år etter ulykken

En ung mann på 18 år kom ut for en tragisk trafikkulykke. Han var fotgjenger og ble påkjørt av en bil som i politirap...

Les mer
19 July 2017
Flere kilo papir for å dokumentere inntektstap

Mange avslag og unnskyldninger fra forsikringsselskapet gjør at den skadde venter i årevis på å få dekket sitt økonom...

Les mer
25 February 2016
Hjelp til FN veteraner

De siste 5 årene har vi hjulpet veteraner til å få utbetalt til sammen ca kr 120 millioner i 21 saker hvor FN-veteran...

Les mer
24 August 2016
Lurt av forsikringsselskapet

Advokat Benberg brukte ordet SVINDEL i tingretten

Les mer
09 February 2017
7 års kamp kronet med over 12 millioner

Kjempet mot forsikringsselskapet som har sagt NEI siden 2010.

Les mer
17 August 2017
Alle vil parkere på samme plass

En enkel måte å få løst en konflikt som fungerer for begge parter

Les mer
01 March 2017
Ny saksbehandler i NAV- mindre utbetalt

Ny saksbehandler hos NAV omgjorde vedtaket, flere år senere, slik at den trygdedes månedlige utbetaling ble redusert....

Les mer
28 November 2017
Utsatt for ulykke men legene fant ingen skade før 9 år senere

Forskjellen på å gi opp, fordi du ikke blir trodd, og å få hjelp -kan være som natt og dag. Vær klar over at det finn...

Les mer
01 June 2016
Til deg som har eiendom

Eier du grunn kan det være lønnsomt å vite hvilke rettigheter du har.

Les mer
14 April 2017
Hjelp ved skade

Erstatning ved yrkesskade eller personskade

Les mer
30 December 2015
I grønnjussens tjeneste

Å være advokat, og å jobbe med det grønne, er moro i disse dager. Alle snakker om det grønne skiftet og advokatene ho...

Les mer
12 May 2017
Andmyran Vindpark

Det skal bygges vindmøllepark på Andøya

Les mer
26 August 2016
Selger frifunnet ved salg av bruktbil

En bilkjøper hadde fått medhold i Forbrukertvistutvalget for å heve et bilkjøp.

Les mer
19 February 2016
Vi fornyer oss

Vi effektiviserer og forenkler vår håndtering av dokumenter. Advokatfirmaet Nidaros DA har inngått samarbeid med Juss...

Les mer
11 October 2016
Forsikringsselskap til besvær

Vår klient ble skadet på jobb i 1996, men skadeomfanget ble først oppdaget under en hjerteoperasjon i 2009. Saken er ...

Les mer
19 June 2017
Kronisk eksem siden 2009

Ikke alle ønsker å fortsette i årevis for så å gå til sak mot forsikringsselskapet

Les mer
01 December 2015
Vant saken mot forsikringsselskapet

Lykke til dere ”alle der ute” som kjemper tunge kamper mot forsikringsselskapene. Få god hjelp og stå på. Det nytter....

Les mer
25 July 2016
Det du har krav på

Fikk hjelp og 2 millioner kroner

Les mer
22 November 2017
Brua forsvant i flommen i 2011, først nå kan de starte planlegging av ny bro

Advokat Mads Midelfart har bistått veilaget og vunnet i tingretten

Les mer
28 July 2016
Herlig reaksjon

Jeg hørte et utbrudd fra etasjen over. Et rungende ja, rett fra hjertet.

Les mer
04 August 2016
Advokater er en egen rase

Å jobbe sammen med advokater kan til tider være utfordrende.

Les mer
10 December 2017
JA!!! brøles det, fra etasjen over

Vi grusa kommunen i lagmannsretten!!!

Les mer
13 January 2017
Norgesrekord

Klienten skal oppnå et mest mulig fullverdig liv

Les mer
09 June 2016
Kan du eie på annenmanns tomt?

Tvist om eierskap til naust.

Les mer
01 February 2016
Ved til fester eller grunneier?

Avgjørelse om bruken av omkringliggende områder til festetomt

Les mer
13 September 2017
Endringer i eierseksjonsloven

Bor du i tomannsbolig som ikke er seksjonert vil du gjerne lese dette

Les mer
11 January 2016
Lille meg og forsikringsselskapet

Forsikringsselskapet sier at det er opptrådd svikaktig og nekter utbetaling.

Hun skulle kjøpe hus og gikk til...

Les mer
16 June 2016
Tilbud 700.000 fikk 2.450.000

Sett hardt mot hardt når bevisene taler for deg

Les mer
21 September 2016
Haler ut tiden i håp om at du gir opp eller dør!

Anket til lagmannsretten og fikk erstatning

Advokat Benberg har vunnet nok en sak og vår klient har fått erst...

Les mer
29 August 2017
6000 personer søker om erstatning hvert år

Hvis du mener deg feilbehandlet av helse Norge så finnes Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Les mer
26 June 2017
Brukte både kongen og statsministeren som bevis

Reiseforsikring kan også være en utfordring hvis forsikringsselskapet er uenig. I møte med konge og statsminister er ...

Les mer
02 May 2017
Ødelagt i årevis etter fødselsskader

En dame kom for å få hjelp. Hun forteller om plager hun har hatt i mange år etter siste fødsel.

Les mer
08 March 2017
Hoppende glad

Siden det er kvinnedagen i dag vil vi gratulerer alle medsøstre samtidig som vi vil fortelle om damen som ble hoppend...

Les mer
08 August 2017
Familie i oppløsning

Det vil aldri være en vinner når familien brytes opp

Les mer
06 December 2017
Ta en mulig nakkeskade på alvor fra første stund

Har du mistanke om nakkeskade, gjør følgende:

Les mer
12 October 2017
Se vår nye brosjyre

Ny oppdatert brosjyre med informasjon

Les mer
04 October 2017
Mat eller tak over hodet

Les historien om bonden som fikk forbud om å kjøre traktor til jordet sitt

Les mer
27 January 2017
Måtte amputere arm etter motorsykkelulykke

Erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påf...

Les mer
07 December 2015
Vant over NAV

NAV stiller store krav til dokumentasjon fra selvstendig næringsdrivende

Les mer
17 February 2017
Tusen tusen takk for en helt fantastisk hyggelig mail!

Hei Bjørn!

 

Lenge siden sist.

Jeg vet ikke helt hvordan saken står i forhold til ung ufør, m...

Les mer
23 December 2016
Slik blir du flådd i forsikringsoppgjør

Det kan tenkes at forsikringsselskapet vil bruke ett eller flere triks mot deg.

Les mer
02 May 2016
Kontakt advokat «nesten» før ulykken

Jeg spurte advokaten om hvor tidlig skal jeg kontakte advokat hvis jeg får en personskade ved ulykke. Advokaten svart...

Les mer
06 August 2015
Bror mot bror

Jeg er den eldste og jeg har odel. Det er jeg som skal overta alt etter mor og far.  Dette er utgangspunktet for denn...

Les mer
25 June 2015
Vegen til hytta ble sperret

Grunneier og hytteeiere i konflikt om veg.

Les mer
06 August 2015
E6-trasé ved Kvål ønskes omgjort

Det skal anlegges ny E6 fra Melhus til Ulsberg. Statens vegvesen har beregnet at reisetiden på strekningen blir korte...

Les mer
06 August 2015
Utrygge barn

Utrygge barn er det ingen som ønsker. Er avtalen i orden kan du unngå både misforståelser og uenigheter.

Les mer
07 September 2015
Mistet ektemann

En yrkessjåfør som kjørte for fort med et stort kjøretøy ble dømt for grov uaktsomhet etter en trafikkulykke som endt...

Les mer
07 September 2015
Ingen utbetaling fordi forsikringsvilkårene ikke var oppfylt

I forhandlinger med forsikringsselskap oppstår ofte et skjevt styrkeforhold. En erfaren advokat som kjenner forsikrin...

Les mer
07 September 2015
Gjør det enkelt for deg selv

Behold huset, få det du har krav på enten det er erstatning etter skade eller ved grunnavståelse.

Les mer
28 September 2015
Uenighet etter boligsalg

Kjøper og selger var ikke enige etter boligkjøp og saken havnet i rettsapparatet.

Les mer
29 September 2015
Tomtefeste 2015, mot lysere tider for grunneier?

Den 01.07.2015 kom det endringer i den eksisterende tomtefesteloven, samt at Lov om endringer i Lov om tomtefeste trå...

Les mer
01 October 2015
Ny straffelov

Fra 1. oktober 2015 har vi fått en ny straffelov.

Les mer
06 October 2015
Forsikringsselskapene plikter å varsle

Dersom du har en yrkesskadesak til behandling hos et forsikringsselskap så plikter selskapet å varsle deg dersom de s...

Les mer
14 October 2015
Ulykkeserstatning

Vi har advokater som kan bistå deg som har vært utsatt for trafikkulykke.

Les mer
21 October 2015
Millionerstatning

Millionerstatning til sønn og begge foreldrene fordi det ikke ble gitt forsvarlig hjelp under fødselen.

Les mer
22 October 2015
Ikke trodd av forsikringsselskapet

Har du blitt utsatt for yrkesskade hvor livet har blitt snudd opp ned, da er det ekstra tungt å kjempe mot forsikring...

Les mer
29 October 2015
Dine forsikringer dekker det meste om du trenger advokat

Har du aldri tatt kontakt med en advokat så vet du kanskje ikke at dine forsikringer kan brukes i de fleste sakene.

Les mer
04 November 2015
Krangel om hunden

Bikkjeslagsmål mellom mennesker er aldri gøy! Hun ble så glad i hunden at eieren ikke fikk den tilbake.

Les mer
10 November 2015
Bror mot bror anket saken

Storebror påberopte odel for begge eiendommene der den ene tilhørte mor og den andre far.

Les mer
13 November 2015
Månedens bedrift i Landbrukstidende Nr 8 2015

Advokater på lag med bonden, tosiders oppslag i Landbrukstidende.

Les mer
14 November 2015
Meld fra om skade

Betydningen av tidlig melding av yrkesskader/-sykdommer

Les mer
17 November 2015
Vi sees på Orkanger

Vi har åpent hver torsdag.

Les mer
19 November 2015
Gamle grenser står seg – seier i lagmannsretten

Krevde en større del av naboens eiendom.

Les mer