top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Skittent triks av forsikringsselskapet
Arbeidstaker trodde forsikringsselskapet hadde erkjent ansvar for skaden fordi de hadde utbetalt en foreløpig erstatning på 30.000 kr. Da spesialisterklæring ble fremlagt snudde forsikringsselskapet og avviste ansvaret.


Arbeidstaker ble skadet da han løftet ned en kasse med matvarer fra en varepall. Vekten på kassen var 15-20 kg og fordi han i travelheten sto på tærne og løftet ned kassen med hendene over hodet, så mistet han taket og kassen falt i gulvet. Han fikk en vridning i skulderen som medførte sterke smerter og en ortopedisk skade som han senere måtte opereres for, to ganger. Han har senere fått påvist nedsatt bevegelighet i skulderleddet, smertene har økt og skulderen har blitt stivere. Tilstanden har forverret seg over tid.


NAV godkjente yrkesskaden på bakgrunn av innlevert skadeskjema rett etter ulykken.

Forsikringsselskapet behandlet saken som en yrkesskade i fire år og utbetalte erstatning. De bestilte spesialisterklæring og da denne forelå avslo de fremtidig hjelp.


Arbeidstaker tok kontakt med oss og advokaten innhentet en ny spesialisterklæring som konkluderte med at det var sannsynlighetsovervekt for at ulykkeshendelsen var årsak til skulderplagene. Forsikringsselskapenes spesialisterklæringer er alltid bestilt og betalt av forsikringsselskapet. Fordi forsikringsselskapet drøyde saken i flere år før de avslo erstatning, så har arbeidstaker i mellomtiden mistet muligheten til å ta vare på bevis og kvitteringer for de utgifter han ble påført. Han var i den tro at forsikringsselskapet ville fortsette å hjelpe ham.


Vi har hjulpet arbeidstakeren i to rettsinstanser og han har vunnet saken fullt ut og har krav på full erstatning for saksomkostningene. I neste omgang vil erstatningsbeløpet bli beregnet ut fra tapet som arbeidstaker har lidt i forbindelse med og etter yrkesskaden.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page