top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Lille meg og forsikringsselskapetForsikringsselskapet sier at det er opptrådd svikaktig og nekter utbetaling. Hun skulle kjøpe hus og gikk til banken for å få lån. Banken forlangte at hun tegnet en uføreforsikring for å få lån.


Har du vært ut for tilsvarende? Du kommer til banken og sitter sammen med bankens representant som hjelper deg med utfylling av søknaden. Akkurat da er det viktigste å få lån, slik at huskjøpet kan gjennomføres. Du fyller ut egenerklæringsskjema, spør om hvilke opplysninger som er viktige, tenker ikke nøye over utfyllingen og leverer papiret til saksbehandleren.


Hun fikk lån, kjøpte huset og fortsatte livet sitt. 6 år senere får hun en allergisk reaksjon knyttet til jobben i egen bedrift. Hun blir sykmeldt og melder fra til forsikringsselskapet. Hun får svar tilbake med anførsel om svikaktig brudd på opplysningsplikten. Det viser seg at hun ved utfylling av egenerklæringsskjema for 6 år siden ikke hadde opplyst at hun i løpet av en tidsperiode, før møtet i banken, hadde vært sykemeldt.


Forsikringsselskapet hadde innhentet legejournalen hennes og der fremkom det at hun hadde sykemeldingsperiode som skulle vært ført på skjema i forbindelse med lånesøknad. Hun gir beskjed om at årsaken til sykemelding den gangen ikke har noen sammenheng med hennes allergiske reaksjon i dag. Fastlegen bekrefter det samme. Likevel opprettholder forsikringsselskapet sin påstand. De mener at skjema ble fylt ut for å tilegne seg en bedre avtale enn den hun ville fått dersom alle opplysninger hadde vært korrekte.


Kampen mot overmakten starter!

Det er på tide å kontakte advokat. I utgangspunktet så har hun gjort en feil, men…, har hun opptrådd svikaktig? Var hun ute etter å oppnå en bedre forsikringsavtale? Hun mener at det aldri var meningen å gi feil opplysninger. Det var banklånet som var det viktigste. Hun var under tidspress og ville få unna søknaden raskest mulig. Det er vel slik vi er. Vi dveler ikke ved vanskelige spørsmål på skjemaer og vi svarer uten å tenke for mye på hva som sto der.


Advokaten hører på deg. Du får den støtten du trenger. Advokaten leverte stevning til tingretten hvor det ble lagt ned påstand om at forsikringsselskapet er ansvarlig i henhold til avtale om uføreforsikring. Etter at saken ble brakt inn for retten ble det inngått utenrettslig forlik som innebærer at hun får utbetalt halvparten av forsikringssummen. Advokathjelp lønner seg. Halvparten er mye bedre enn ingenting.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page