top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Lurt av forsikringsselskapet
Advokat Benberg brukte ordet SVINDEL i tingretten.


Det er viktig å kontakte advokat når du skal forhandle med forsikringsselskap. Forsikringsselskapene blir mer og mer kyniske. De setter penger foran mennesker og bryr seg ikke om enkeltindividet. Bruk en erfaren advokat og du unngår at forsikringsselskapet lurer deg slik som i dette tilfellet.


Hun ble utsatt for en yrkesskade da hun falt ned i en usikret heissjakt. Skaden ble umiddelbart meldt til arbeidsgiver som videre meldte fra til forsikringsselskapet. Hun tok ikke kontakt med advokat da forsikringsselskapet aksepterte at det forelå yrkesskade. Hun trodde at forsikringsselskapet foretok riktig oppgjør og godtok tilbudet de gav henne.


Hun ble sykmeldt på nytt på grunn av plagene etter ulykken og det ble klart at hun ikke greide å gå tilbake i tidligere jobb. Hun ville dermed ikke oppnå det inntektsnivået hun hadde før skaden. Hun kontaktet forsikringsselskapet, men fikk beskjed om at saken var foreldet.


For å få hjelp kontaktet hun advokat Benberg. Advokaten fant ut at det var åpenbart at hun hadde fått for lav erstatning til tross for at forsikringsselskapet hadde informasjon om at hun hadde et større tap enn den erstatningen hun fikk. Han mente hun hadde blitt grundig lurt av forsikringsselskapet og brukte ordet svindel i tingretten. I tillegg påberopte forsikringsselskapet foreldelse. Det ble tatt ut stevning og retten skulle i første omgang ta stilling til om saken var foreldet. I dommen konkluderer retten med at klientens krav mot forsikringsselskapet ikke er foreldet. Det er strenge krav til hvordan foreldelse skal varsles. Det skal gjøres i særskilt brev som kun omhandler foreldelse. Kravene var ikke oppfylt i denne saken.


Videre i denne saken vil advokat Benberg ta til orde for at erstatningsutmålingen behandles innenfor domstolen snarest så fremt partene ikke blir enige.


Trenger du hjelp, ikke nøl med å ta kontakt. Vi har erfarne advokater som jobber med denne type saker daglig.

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page