top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Vegen til hytta ble sperret
Grunneier og hytteeiere i konflikt om veg.


I en hyttegrend ble det uenighet om størrelsen på vegavgift. Grunneier måtte øke avgiften for å kunne opprettholde vegstandarden. Hytteeierne var ikke enige og det resulterte i at grunneier sperret vegen.


Grunneier ble saksøkt av hytteeierne. De krevde at vegen skulle åpnes. Advokatfirmaet Nidaros bisto grunneier som fikk rettens medhold i at han kunne sperre veien.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page