top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Bror mot bror


Jeg er den eldste og jeg har odel. Det er jeg som skal overta alt etter mor og far. Dette er utgangspunktet for denne saken.


Eldste bror overtok hovedeiendommen som best odelsberettiget. Han ønsket og trodde at han skulle overta den andre eiendommen, en fritidseiendom, som også tilhørte foreldrene. Denne eiendommen ønsket foreldrene at den yngre broren skulle overta. Etter at foreldrene fant ut at det ikke var odel på denne eiendommen, så valgte de å overdra eiendommen til den yngre broren. Deres ønske hadde alltid vært at deres to sønner skulle få en eiendom hver. Da dette ble fortalt til eldste bror valgte denne og ta ut odelsstevning med påstand om å overta eiendommen på odel.


Saken gjelder tvist mellom to brødre om hvorvidt to eiendommer er en del av samme odelseiendom. Vår klient var saksøkt av storebror som mente han hadde rett til å overta eiendommen på odel. Saken ble ført for tingretten hvor dommen ble full frifinnelse av vår klient. Han fikk beholde eiendommen og storebror må betale hans saksomkostninger.


Les mer om odelsrett

留言


留言功能已關閉。
bottom of page