top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Utrygge barn


Utrygge barn er det ingen som ønsker. Er avtalen i orden kan du unngå både misforståelser og uenigheter.


Samlivsbrudd

Veldig mange kommer til oss fordi de er uenige om samværet med barnet etter et samlivsbrudd. Bruddet har skapt konflikt og paret har ikke greid å få laget en avtale som fungerer. Utgangspunktet kan være at begge vil ha barnet hele tiden og det lar seg ikke gjennomføre i praksis. Foreldre med barn under 16 år er pålagt å gå til mekling ved samlivsbrudd. Et av de områdene som det fokuseres på ved mekling er at foreldrene skal komme frem til en samværsavtale. I ettertid er ikke alltid denne avtalen tydelig nok og det kan derfor oppstå konflikter. Se familierett.


Avtale om samvær

Vi har advokater som kan hjelpe deg med å komme frem til en strukturert avtale som dere begge kan innrette dere etter. Det å få hjelp til å sette opp en avtale som begge er enige i, og som begge finner å være det beste for barnet, er som regel en bedre løsning på lang sikt. En god avtale vil ofte spare deg og barnet for de konflikter som kan oppstå. En erfaren advokat kan gi råd og veiledning samtidig som du får profesjonell hjelp med avtalen.


Midlertidig løsning

Et samboerpar med en sønn på 1 år valgte å gå fra hverandre. De bodde i en enebolig utenfor byen for at sønnen skulle vokse opp uten stor trafikk og forurensing. De ønsket at sønnen fortsatt kunne bo utenfor bykjernen til tross for at begge jobbet i sentrum. De kom frem til en avtale hvor de leide en leilighet i byen som de delte mellom seg annen hver måned. Når mor bodde i huset sammen med sønnen bodde far i byen og vise versa. Samværsavtale ble utarbeidet og foreldrene ble oppfordret til å komme tilbake dersom de trengte å endre på avtalen. I utgangspunktet så kan det avstedkomme vanskeligheter for foreldre som flytter inn og ut av samme bolig. Vi anbefaler at en slik løsning velges kun for en kort overgangsperiode, inntil man får en annen, permanent løsning.


Juridisk bistand

Ta kontakt, vi har erfarne advokater som hjelper deg å komme frem til en avtale. Juridisk bistand fra en som kjenner loven kan gi en trygghet under avtaleinngåelsen. Loven slår fast at også den av foreldrene barna bor fast sammen med har en klar plikt til å ivareta den andre forelderens interesser, det skal alltid legges til rette for samvær.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page