top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Ble nektet erstatning etter bilulykke, fikk full erstatning med advokathjelp!
Vår klient lånte bort bilen sin til sin bror. Broren var uheldig på glatt vinterføre og skled av veien og krasjet. Bilen var kaskoforsikret og skaden ble straks meldt inn til forsikringsselskapet.


Forsikringsselskapet gjennomgikk bilen med takstmann ca 2 uker etter ulykken og dokumenterte bilens tilstand. Skadene på bilen var store og bilen ble anbefalt kondemnert. Forsikringsselskapet ville ha fratrekk i erstatningsbeløpet for en rekke feil og mangler på bilen. De mente blant annet at bilen ikke hadde vært i daglig bruk grunnet rustdannelse på en bremseskive og blader/mose rundt en defekt vindusvisker. De mente også bilen hadde flere funksjonsfeil som eier må ha visst om. De stilte derfor spørsmål ved om vår klient bevisst hadde gitt uriktige og ufullstendige opplysninger i saken.

Senere skulle de avvise hele erstatningskravet med bakgrunn i dette.

I tingretten fikk forsikringsselskapet medhold, men vår advokat mente vurderingen åpenbart måtte være feil og anket saken til lagmannsretten.

Enstemmig omgjorde lagmannsretten tingrettens beslutning og klienten fikk fullt erstatningsoppgjør og sakskostnader tilkjent.

Det nytter å kjempe saken sin selv om man får avslag i første instans! Kontakt advokat i dag!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page