top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Tilkjent 5,5 millioner etter FN-tjenesteSenskader utløste erstatning

Han ble utsatt for flere traumatiske situasjoner da han tjenestegjorde i FN-tjenesten på Balkan. Etter endt tjeneste hadde han perioder med arbeidsledighet og sykemeldinger. Inntektsevnen ble varig nedsatt og så ikke ut til å kunne bedre seg. Behandling av hans senskader fra FN-tjenesten førte ikke frem.


Klienten tok kontakt med Advokatfirmaet Nidaros og fikk hjelp til å dokumentere skadene og derav tap av inntekt. Det ble utarbeidet spesialisterklæringer som konkluderte med varig arbeidsuførhet. Vår klient ble tilkjent full kompensasjon, i dette tilfellet 5,5 millioner kroner.


Ler mer om

Erstatning til FN-veteranerComments


Commenting has been turned off.
bottom of page