top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Yrkessykdommen ble konstatert sent


Forsikringsselskapet nektet ansvar, fordi arbeidstaker ikke var forsikret hos dem, da yrkessykdommen ble oppdaget.


Han hadde jobbet med farlige stoffer både til sjøs og på mekanisk verksted. Den gangen var det ikke krav om bruk av verneutstyr slik som i dag. Han sluttet i jobben og startet eget firma med import av varer.


Han fikk omsetning på varene sine, men regnskapsarbeid og fakturering greide han ikke å gjennomføre. Han tok kontakt med lege og fikk konstatert løsemiddelskade som følge av den jobben han hadde tidligere. En løsemiddelskade er vanskelig å oppdage da den utvikler deg over tid.


Han kontaktet forsikringsselskapet tilhørende den gamle jobben, men de avviste ansvar da skaden hadde blitt oppdaget etter at han sluttet. Loven sier imidlertid at forsikringsselskapet til siste arbeidsgiver er ansvarlig når sykdommen oppdages etter avsluttet arbeidskarriere. Forsikringsselskapet måtte derfor akseptere ansvar etter at saken var brakt inn for retten.


I mellomtiden hadde han flyttet flere ganger for å ha råd til å bo. I etapper så måtte han flytte lengre og lengre fra storbyen for å greie utgiftene til tak over hodet.

Heldigvis har han sluppet å kjempe alene selv om det har kostet mye. Erstatningen på 2,2 millioner kroner som ble fremforhandlet, har omsider gitt ham en lettere hverdag. Han er veldig godt fornøyd og har uttrykt sin takknemlighet ovenfor advokaten.


Les også

Mer om yrkessykdom / yrkesskade

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page