top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Tilfeldig kommentar ga klient 4,7 millioner i erstatning!
Klienten var involvert i annen mindre arvesak ved kontoret vårt og nevnte tilfeldigvis i et møte at hun hadde skadet seg i en hjemmeulykke.


Vår advokat Hasse Benberg med lang erfaring innen personskadeerstatning vurderte ulykkessaken nærmere og fant flere aktuelle forsikringer som vår klient ikke kjente til selv. Etter innhenting av opplysninger og granskning av forsikringsvilkår, ble vedkommende tilkjent 4,7 millioner i erstatning, og saken ble avgjort utenfor rettssystemet.

På ulykkestidspunktet visste ikke familien hvor alvorlig utfallet av ulykken kunne bli. Klienten ble til slutt helt arbeidsufør. Advokaten kom tidlig inn i behandlingen av saken, noe som var avgjørende for å få til et raskt og riktig oppgjør. Når advokaten er med fra starten av kan han veilede i forhold til forsikringsselskap, NAV, sykehus og skatteetaten. Advokaten sørger blant annet for at krav blir fortløpende dokumentert og nødvendige bevis blir fremskaffet. Det er vanskeligere og veldig tidkrevende å fremskaffe dokumentasjon og bevis i ettertid. Jo raskere man tar kontakt med advokat, jo større er sannsynligheten for suksess.


Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende samtale om din sak!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page