top of page

Personskade / ulykke

En personskade kan omfatte enhver skade, enten fysisk eller psykisk, du har pådratt deg – enten det skjedde på arbeidsplassen, i fritiden, som pasient under behandling, i trafikken, eller i en hvilken som helst situasjon.


Ulykker kan oppstå i alle mulige livssituasjoner, og du vil ofte kunne være langt bedre forsikret enn du selv tror. Ofte vil skadelidte være dekket gjennom egne eller arbeidsgivers forsikringer, og det vil være nyttig å få hjelp av en advokat til å gjennomgå saken så snart som uhellet er ute.


Det er viktig å være oppmerksom på at personskader noen ganger viser seg å være mer alvorlige enn først antatt. I slike tilfeller er det ikke for sent å fremme krav om personskadeerstatning mot ansvarlig skadevolder, selv om det har gått en stund etter skaden oppstod, spesielt hvis skaden har forverret seg betydelig.


Vi anbefaler alltid å ta kontakt med en advokat og som sørger for å melde ifra om skaden så raskt som mulig, for å sikre at eventuelle frister for dette blir overholdt. Våre erfarne advokater vil hjelpe deg med å undersøke dine muligheter. Hvis du mottar et erstatningstilbud fra forsikringsselskapet, kan det også være lurt å få advokaten din til å vurdere tilbudet for deg.


Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale om din sak.

Fagområder under personskade / ulykke

Vi har over 20 års erfaring fra personskadesaker knyttet til ulykker. Vårt mål er å hjelpe deg med ditt erstatningskrav, og sikre at du får den erstatningen du har rett på.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Robin Brauti

Robin Brauti

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page