top of page

Robin Brauti

Partner | Advokat

Advokat Robin Brauti arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til personskadeerstatning og forsikring. Han arbeider blant annet med saker om pasientskade, yrkesskade, og trafikkskade.


I tillegg innehar han bred erfaring innen klagesaker mot NAV, innen blant annet uføretrygd, sykepenger og arbeidsavklaringspenger.


Brauti holder jevnlig foredrag om erstatningsrett, for selskap og foreninger.


Arbeidserfaring

2019 Advokatfirmaet Nidaros, partner/advokat

2018 – 2019, Advokatfirmaet Nidaros DA, advokat

2016 – 2018, Advokatfirmaet Nidaros DA, advokatfullmektig


Utdanning

2016 - UiT, Master i rettsvitenskap

bottom of page