top of page

Tapt barndom, tapt skolegang, mobbing

Dette kan eksempelvis omfatte:


  • Mobbing, vold, diskriminering eller trakassering i skolen, både fra medelever og skolens ansatte, som ikke blir håndtert tilfredsstillende,

  • Manglende tilpasning av undervisning i forhold til egne evner og forutsetninger, for eksempel ADHD, lese- og skrivevansker, autismespekterlidelser, eller Tourettes.

  • Manglende inngripen fra barnevernstjenesten i dårlig omsorgssituasjon, eller har og uaktsom behandling fra barnevernstjenesten eller det offentlige. Dette kan gjelde både i forhold til oppvekst i foreldrenes hjem, eller i fosterhjem/institusjon under barnevernstjenestens omsorg.


Kommunen må enten ha kjent til eller burde ha kjent til forholdene og unnlatt å gripe inn i tilstrekkelig grad. Det er ikke et krav at en bestemt person ansatt hos kommunen kan lastes for det som har skjedd. Kommunen vil objektivt være ansvarlig for feil som ansatte i kommunen gjør.


Det er ingen absolutt frist for når slike saker foreldes. Det skal mye til for at en sak med skader på barn anses som foreldet. Foreldelsesfristen starter først når man er klar over hva som har skjedd, at det har ført til skade (fysisk eller psykisk), og over hvem som er ansvarlig. Dette blir vanligvis ikke klart før i voksen alder.


Har du hatt en vanskelig barndom eller skolegang, som har resultert i skjevutvikling, fysiske eller psykiske skader for deg? Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av din sak. Vi har erfarne advokater spesialisert innen dette området og med lang erfaring fra slike saker.

Fagområder under tapt barndom, tapt skolegang, mobbing

Dersom du har opplevd omsorgssvikt i barndommen, mobbing eller manglende oppfølging/tilpasning i skolesituasjonen, kan det være at du har krav på erstatning fra kommunen du vokste opp i.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Robin Brauti

Robin Brauti

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page