top of page

Yrkesskade / yrkessykdom

Prosessen med å søke om erstatning for yrkesskade kan være kompleks med mange regler og frister som må overholdes. Derfor kan det være svært nyttig å få juridisk bistand til å utforske dine rettigheter, samle relevant dokumentasjon og støtte deg i saken din overfor forsikringsselskapet og NAV gjennom hele prosessen.


Alle ansatte i en bedrift er obligatorisk forsikret mot yrkesskade. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må ha en frivillig forsikring for å være dekket ved yrkesskade. Det er viktig at skaden eller sykdommen blir anerkjent som en yrkesskade for å kunne kreve erstatning. Økonomisk kompensasjon for tap av inntekt og utgifter dekkes delvis gjennom folketrygden og delvis gjennom lov om yrkesskadeforsikring. Kontakt oss gjerne for å få hjelp til din sak om yrkesskade.

Fagområder under yrkesskade / yrkessykdom

Har du oversikt over dine rettigheter ved en yrkesskade? Våre advokater er her for å hjelpe deg med å søke om yrkesskadeerstatning etter en arbeidsulykke eller yrkessykdom og vil bistå deg overfor NAV og forsikringsselskap.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Robin Brauti

Robin Brauti

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page