top of page

Livsforsikring / uføreforsikring

Oppgjør av livsforsikringer og uføreforsikringer skal gjøres etter spesielle vilkår. Det vil alltid være forsikringskunden som må dokumentere at man har krav på utbetaling. Slike forsikringer omfatter ofte om store beløp, hvor det viktig med bistand for å få den utbetalingen man har krav på etter forsikringsavtalen. 

 

Ta kontakt med en av våre advokater direkte, eller gjennom vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål knyttet til forsikring.

Fagområder under livsforsikring / uføreforsikring

For privatpersoner er det ofte vanskelig å orientere seg i de ulike forsikringer en kan være dekket under, eller å tolke flere sider med forsikringsvilkår. Videre kan det oppleves tungt å møte forsikringsselskapet i tvister knyttet til dekning eller erstatning når man selv er oppe i en personlig krise i form av uførhet, sykdom eller dødsfall. Våre advokater har lang erfaring i forsikringsrettslige spørsmål.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Robin Brauti

Robin Brauti

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Bilde av Miriam Crane

Miriam Crane

Senioradvokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page