top of page

Trafikkskade

Når du har pådratt deg en personskade i en trafikkulykke, har du rett til erstatning fra forsikringen til skadevolder. Du kan kreve erstatning for tapte inntekter, fremtidige utgifter, tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet og mer. Våre erfarne advokater kan hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på, vil veilede deg gjennom hele prosessen, og sikre at du får dekket ditt fulle økonomiske tap.


Etter en trafikkulykke med personskade dekker forsikringsselskapet ofte dine kostnader til juridisk bistand. I denne type saker har du alltid forsikringsselskapet som motpart. Det oppstår derfor ofte et skjevt styrkeforhold mellom den skadelidte og forsikringsselskapet. Advokatfirmaet Nidaros har erfarne advokater som kjenner forsikringsselskapenes strategi, saksbehandling og fremgangsmåte. Det vil derfor bestandig være lønnsomt å kontakte en erfaren advokat som kan hjelpe deg mot selskapets profesjonelle aktører.


Fagområder under trafikkskade

Skader knyttet til trafikkulykker kan variere stort, enten det involverer kjøretøy, syklister eller fotgjengere. Uansett type skade utløser det bruk av ansvarsforsikringen som kan gi deg trafikkskadeerstatning.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Robin Brauti

Robin Brauti

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page