top of page

Pasientskade

Når du søker om pasientskadeerstatning til NPE, kan en advokat hjelpe deg med å undersøke dine rettigheter, skaffe nødvendig dokumentasjon, klarlegge årsakssammenhenger og veilede deg gjennom hele prosessen. Dersom du har søkt om erstatning på egen hånd og fått avslag, kan det være lurt å be om hjelp fra en advokat til å påklage avgjørelsen. Det kan også være nyttig å ha juridisk bistand når det gjelder fastsettelse av riktig erstatningsbeløp for pasientskader.


Din innbo- og løsøreforsikring inkluderer en rettshjelpsforsikring som kan dekke advokatutgifter knyttet til ansvarsspørsmål og fastsettelse av erstatningsbeløp. Rettshjelpsforsikringen kan bidra med opptil 80 % av dine utgifter etter at klagesaken er behandlet av Pasientskadenemnda. Kontakt gjerne våre advokater for mer informasjon om dette.

Fagområder under pasientskade

For å være berettiget til pasientskadeerstatning, må skaden være relatert til helsevesenet eller helsepersonell, og ha oppstått under pleie, undersøkelse, diagnostisering, veiledning, prøvetaking, vaksinasjon eller lignende situasjoner.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Robin Brauti

Robin Brauti

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page