top of page

Tap av forsørger

Den som har mistet en forsørger, som for eksempel en forelder eller ektefelle, kan kreve erstatning for såkalt forsørgertap hos skadevolder. Dødsfallet vil ofte kunne ha sammenheng med andre erstatningsområder som for eksempel pasientskade, yrkesskade eller trafikkulykke.


Ofte vil man ved forsørgertap ha krav på å få dekket tap som dødsfallet har medført for deg. Unntaksvis er slik erstatning standardisert, men normalt vil man måtte utmåle tapet konkret ved en sammenligning av familieøkonomien før og etter dødsfallet. Man kan også få dekket merkostnader som dødsfallet bringer, som for eksempel kostnaden til gravferd.


Ofte vil advokatutgifter til en slik sak kunne dekkes hos ansvarlig skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Det er også muligheter til å få dekket kostnader inn under sin innbo- og løsøreforsikring, eller gjennom ordningen om fri rettshjelp.


Ta kontakt med en av våre erfarne advokater for en gratis og uforpliktende prat om din sak.

Fagområder under tap av forsørger

Dersom du har mistet en nærstående, som var bidragsyter til familieøkonomien, kan du ha krav på erstatning. Advokatfirmaet Nidaros har lang erfaring fra saker knyttet til såkalt forsørgertap.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Robin Brauti

Robin Brauti

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page