top of page

Trygd og stønad

Folketrygden utgjør et avgjørende sikkerhetsnett i samfunnet vårt, og medlemskap gir økonomisk beskyttelse ved sykdom, skade eller uførhet. NAV administrerer trygden, men er på ingen måte ufeilbarlige. I noen tilfeller kan det være behov for profesjonell bistand til å utfordre saksbehandlerens avgjørelser.


Trygderetten er kompleks, og krever grundig kjennskap til rettigheter, dokumentasjonskrav og tolkning av vilkår. Vår ekspertise sikrer at dine interesser blir ivaretatt, spesielt når du står overfor en ressurssterk motpart som staten.


Ofte dekkes advokathjelp av forsikringer eller den statlige ordningen om fri rettshjelp. Er du usikker på om du får det du har krav på? Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak – vi er her for å hjelpe deg.

Fagområder under trygd og stønad

Få profesjonell hjelp med trygderettsspørsmål fra erfarne advokater. Vi støtter deg i saker om uføretrygd, uførepensjon, rehabilitering, attføring og andre rettigheter etter trygdeloven.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Robin Brauti

Robin Brauti

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Bilde av Miriam Crane

Miriam Crane

Senioradvokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page