top of page

Voldsoffererstatning

Som hovedregel er det voldsutøveren som er ansvarlig for skaden, men dersom han/hun ikke kan/vil betale, vil du som skadelidt kunne kreve tapet ditt dekket av Kontoret for Voldsoffererstatning.


Voldserstatning skal i hovedsak dekke det økonomiske tapet ditt, og eventuell menerstatning. Det kan i denne typen saker også være aktuelt med en oppreisningserstatning.


I saker om utmåling av voldserstatning vil du ofte kunne kreve dine advokatkostnader dekket gjennom erstatningen.


Ta kontakt med våre erfarne advokater for en gratis vurdering av din sak om voldserstatning.

Fagområder under voldsoffererstatning

Dersom du har vært utsatt for en voldshandling og blitt påført en skade, kan du ha krav på voldsoffererstatning/voldserstatning, fra staten. Advokatfirmaet Nidaros bistår jevnlig i saker knyttet til voldsoffererstatning, enten på selvstendig grunnlag eller som bistandsadvokat i straffesak.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Robin Brauti

Robin Brauti

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Bilde av Miriam Crane

Miriam Crane

Senioradvokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page