top of page

Steffen Hopstad Solberg

Senioradvokat

Advokat Steffen Hopstad Solberg arbeider særlig med problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Herunder jordskifte, ekspropriasjon/skjønn, kjøp og salg av fast eiendom, tomtefeste, odelsrett og generell avtalerett.


Solberg har tidligere jobbet som grunnerverver i Statens vegvesen og Nye Veier AS og har derav spesialkompetanse innen grunnerverv til vegformål, opsjonsavtaler ved erverv samt en rekke juridiske problemstillinger knyttet til grunnerverv og ekspropriasjon.


Arbeidserfaring

2024 – Advokatfirmaet Nidaros DA, senioradvokat

2022 – 2024 Advokatfirmaet Nidaros DA, advokat

2020 – 2022 Advokatfirmaet Nidaros DA, advokatfullmektig

2017 – 2020 Areal og Eiendom AS, utleid som grunnerverver til Nye Veier AS

2015 – 2017 Statens vegvesen, Grunnerverver


Utdanning

2015 – UiO, Master i rettsvitenskap

bottom of page