top of page

Ekspropriasjon, grunnerverv og skjønnsprosess

Erstatning blir fastsatt gjennom en skjønnsmessig vurdering. Derfor kan det være fordelaktig å søke hjelp fra en advokat.


Advokatfirmaet Nidaros har alltid vært engasjert i ekspropriasjonsretten og viktigheten av å ivareta grunneieres og rettighetshaveres interesser. Vi har et godt etablert samarbeid med ALLSKOG og Bondelaget for å kunne støtte grunneiere i ekspropriasjonssaker og ivareta deres interesser.


Vi har spilt en sentral rolle i utviklingen av de juridiske spørsmålene knyttet til erstatning ved ekspropriasjon i dag. Våre advokater er fortsatt aktivt involvert i utviklingen av ekspropriasjonsretten. Vår advokat Ivar Chr. Andersskog er leder for Advokatforeningens kursutvalg innen ekspropriasjon og skjønn.


Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale.

Fagområder under ekspropriasjon, grunnerverv og skjønnsprosess

Ekspropriasjon innebærer at eiendom eller rettigheter blir overtatt av det offentlige ved tvang. Personen som mister eiendommen eller rettighetene sine gjennom ekspropriasjon har krav på full erstatning for sitt tap. Advokatfirmaet Nidaros har siden oppstarten i 2002 bistått grunneiere i saker om ekspropriasjon.

Vi hjelper deg

Bilde av Ivar Chr. Andersskog

Ivar Chr. Andersskog (H)

Partner | Advokat

Bilde av Sigve Seime Stokka

Sigve Seime Stokka

Partner | Advokat

Bilde av Snorre Kristiansen

Snorre Kristiansen

Partner | Advokat

Bilde av Steffen Hopstad Solberg

Steffen Hopstad Solberg

Senioradvokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page