top of page

Snorre Kristiansen

Partner | Advokat

Advokat Snorre Kristiansen arbeider særlig med problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold. I hovedsak arbeider han med ekspropriasjon/skjønn, plan- og bygningsrett, jordskifte, vann- og avløp, avtalerett, kjøpsrett, trygderett.


Advokat Kristiansen har spesialisert seg på å bistå eierseksjonssameier og borettslag i reklamasjonssaker mot utbygger og håndverkere. I tillegg har han særlig kompetanse i å bistå enkeltpersoner i forbindelse med mangler på bolig.


Gjennom vår plattform Studentadvokaten har han tilegnet seg bred erfaring fra saker knyttet til universitets- og høyskoleloven, hvor han bistår studenter i saker mot deres studiesteder.


Arbeidserfaring

2020 Advokatfirmaet Nidaros DA, partner/advokat

2017 – 2020 Advokatfirmaet Nidaros DA, advokat

2015 – 2017 Advokatfirmaet Nidaros DA, advokatfullmektig

2014 2015 Trondheim kommune, jurist ved Eierskapsenheten avd. Lovforvaltning

2013 2014 NAV Forvaltning Sør-Trøndelag, jurist/saksbehandler

2012 2013 Bybroen Videregående skole, foreleser i juridiske emner/Rettslære

2010 2013 If Skadeforsikring NUF, forsikringsrådgiver


Utdanning

2013 UiO, Master i rettsvitenskap

bottom of page