top of page

Tinglysing og rettighetsspørsmål

Vanligvis vil det være avtaler i form av kjøpekontrakter, skjøter, panteobligasjoner/gjeldsbrev som tinglyses, men det kan også omfatte andre rettigheter/plikter, som for eksempel borett, veirett, eller bruksrettigheter som jakt og fiske. Den som kjøper en eiendom med tinglyste avtaler, må normalt respektere de rettigheter/forpliktelser dette innebærer.


Advokatfirmaet Nidaros har inngående kunnskap og erfaring knyttet til rådgivning og tvisteløsning om tinglysing og spørsmål om rettigheter/forpliktelser. Ta kontakt for en fri vurdering av din sak.

Fagområder under tinglysing og rettighetsspørsmål

Tinglysing betyr en registrering som er offentlig tilgjengelig, av en avtale mellom to parter, og vil ofte særlig være knyttet til eiendom. Tinglysingen vil som oftest regulere rettigheter og/eller plikter.

Vi hjelper deg

Bilde av Ivar Chr. Andersskog

Ivar Chr. Andersskog (H)

Partner | Advokat

Bilde av Sigve Seime Stokka

Sigve Seime Stokka

Partner | Advokat

Bilde av Snorre Kristiansen

Snorre Kristiansen

Partner | Advokat

Bilde av Steffen Hopstad Solberg

Steffen Hopstad Solberg

Senioradvokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page