top of page

Ivar Chr. Andersskog (H)

Partner | Advokat

Advokat Ivar Chr. Andersskog arbeider særlig med problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Andersskog var en av grunnleggerne av Advokatfirmaet Nidaros i 2002. Han har siden 1990 jobbet innen odelsrett, ekspropriasjonsrett, jordskifte, skjønnsprosess og fast eiendom.


Andersskog har gjennom sitt arbeid med ekspropriasjon vært deltakende i å utforme erstatningsutmålingsreglene for erstatning til grunneiere ved vindparkutbygging. Han holder jevnlig foredrag for grunneiere, medlemmer av Norges Bondelag og Statsskog


Advokat Andersskog fikk møterett for Høyesterett i 2018.


Arbeidserfaring

2018 - Møterett for Høyesterett

2002 - Advokatfirmaet Nidaros DA, partner/advokat

1990 - 2002 Advokatfirmaet Krogstad ANS, partner/advokat

1988 - 1990 Fylkeslandbrukskontoret i S-Trl, jur. konsulent

1986 - 1988 Fylkeslandbrukskontoret i Finnmark, jur. konsulent


Utdanning

1986 UiO, Cand. Jur


Verv

Leder i advokatforeningens lovutvalg for Fast Eiendom.

Leder i JusKurs for Ekspropriasjon og skjønnsrett.

Innehar en rekke styreverv, både som medlem og styreleder.

bottom of page