top of page

Kjøp/salg

Kjøpsrett omhandler i korte trekk en avtale mellom parter, om en ytelse mot en ytelse, normalt kjøp og salg for eksempel penger i bytte mot en bil. Kjøpsrett omfatter ikke inngåelse av avtalen, men rettigheter og forpliktelser dersom en avtale ikke oppfylles som den skal eller dersom kjøpet har en mangel.


Ved avtalebrudd kan den andre parten kreve ulike misligholdsbeføyelser, som for eksempel retting, prisavslag eller heving av kjøpet. Som forbruker vil du ofte være sikret bedre i de ulike kjøpslovene, enn hva en profesjonell part vil være. Likevel kan det være utfordrende å håndheve sine rettigheter i praksis.


Hvis du står overfor vanskeligheter med å få gjennomslag for dine krav, står våre advokater klare til å bistå deg gjennom hele prosessen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Fagområder under kjøp/salg

Kjøp av varer og tjenester som ikke lever opp til våre forventninger er en vanlig årsak til tvist. Dette gjelder både for private og profesjonelle kjøpere og selgere. En advokat kan bistå deg i tvist om mangler ved varer og tjenester. Kontakt våre erfarne advokater for veiledning og bistand ved mangler eller forsinkelser ved kjøp/salg.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Snorre Kristiansen

Snorre Kristiansen

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Bilde av Miriam Crane

Miriam Crane

Senioradvokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page