top of page

Arv og familie

Arverett

Arv er et historisk tvistespørsmål. Derfor er det viktig at man sørger for at et arveoppgjør blir riktig. Dette kan gjøres gjennom å opprette et testament forut for sin død, eller at man som arving besørger et riktig arveoppgjør etter avdøde.


Det vil normalt være slik at arv skal fordeles i henhold til avdødes testament, eller dersom dette ikke eksisterer, etter arvelovens regler. Arveoppgjør innehar svært ofte spørsmål om rettigheter/plikter knyttet til arv etter avdøde. Spørsmål vil ofte kunne eskalere til betente og konfliktfylte tvister mellom familiemedlemmer. En advokat vil kunne bidra til en god gjennomføring av skifte som holder konflikt til et minimum.


Advokatfirmaet Nidaros bistår arvinger knyttet til skifte av dødsbo, eller privatpersoner ved opprettelse av testament.


Familierett

Samlivsbrudd vil ofte føre til betente konflikter mellom de involverte partene og deres barn. Det vil kunne oppstå konflikt knyttet til fordeling av verdier etter et samboerskap eller ekteskap, eller knyttet til foreldreansvar, daglig omsorg, og samvær med felles barn.


For enkeltpersoner kan det oppleves svært krevende og ubehagelig å være i en konflikt med sin tidligere partner om verdier eller barn. Det vil ofte være lurt å kontakte en advokat tidlig, slik at man kan søke å få en så rask avklaring på tvisten som mulig. Advokatfirmaet Nidaros bistår deg i alle ledd av en prosess om barnefordeling, samlivsbrudd, eller skilsmisse, og vil ivareta dine interesser på best mulig måte.


Våre erfarne advokater har lang erfaring med arve- og familierett – ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale hvis du trenger råd eller bistand


Fagområder under arv og familie

Advokatfirmaet Nidaros har advokater med lang erfaring innen arverett.

Vi hjelper deg

Bilde av Hasse Benberg

Hasse Benberg (MBA)

Partner | Advokat

Bilde av Sigve Seime Stokka

Sigve Seime Stokka

Partner | Advokat

Bilde av Torgeir Haslestad

Torgeir Haslestad

Partner | Advokat

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Bilde av Miriam Crane

Miriam Crane

Senioradvokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page