Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Han kunne endelig senke skuldrene etter 19 år
Jobbet på verksted som lastebilmekaniker i tillegg til å være yrkessjåfør. I 1998 løftet han en motor og fikk ryggplager.

 • Fikk yrkesrettet attføring i 1 år
 • Deltok i arbeidsutprøving via NAV i 3 perioder
 • Søkte om tidsbegrenset uførepensjon
 • Avslag fra NAV, medisinsk behandling og yrkesrettede tiltak anses som ikke gjennomgått i tilstrekkelig grad
 • Fikk innvilget arbeidsavklaringspenger og fikk aktivitetsplan fra NAV
 • Plagene uforandret, operative inngrep undersøkes
 • Ny arbeidsutprøvingsperiode via NAV
 • Avslag på videre arbeidsavklaringspenger med begrunnelse, bidrar ikke tilstrekkelig aktivt i prosessen med å komme tilbake til arbeid, oppfyller ikke vilkårene for arbeidsavklaringspenger
 • Klaget på avslaget
 • NAV klageinstans opprettholder vedtaket
 • Klager på vedtaket til Trygderetten
 • Har på dette tidspunkt hadde hatt ryggplager i 15 år
 • Vurdert for prolapsoperasjon ved Ortopedisk avdeling ved Drammen Sykehus
 • Fikk deretter gjenopptak av arbeidsavklaringspenger
 • Kirurgisk inngrep
 • Opptrening i 1 måned
 • Søknad om uførepensjon
 • Legens uttalelse:
  «Han har vært gjennom det som finnes av behandling/opptrening uten å komme i nærheten av å bli ført tilbake til det vanlige arbeidsliv.»
 • NAV fattet deretter vedtak hvor de kom til at han ikke oppfylte kravene for uførepensjon. Vedtaket var begrunnet med at han ikke var ansett som ferdig avklart mot arbeid og at NAV la til grunn at det fortsatt forelå uprøvde arbeidsrettede tiltak som var ansett som hensiktsmessige for bedring av hans arbeidsevne.
 • Klaget på vedtaket  
 • NAV Klageinstans fattet deretter vedtak hvor NAV Forvaltning sitt vedtak ble stadfestet
 • Anket vedtaket til Trygderetten uten at NAV Klageinstans fant grunn til å omgjøre vedtaket
 • Trygderetten avsa kjennelse med følgende slutning: Vedtak truffet av NAV Klageinstans stadfestes
 • Anket kjennelsen til lagmannsretten
 • Lagmannsretten opphevet kjennelsen i august 2017
 • NAV innvilget uførepensjon