Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Avtale

Hos Advokatfirmaet Nidaros får du erfaren juridisk bistand ved inngåelse av kontrakt, opprettelse av testament, samboerkontrakt, fremtidsfullmakt m.v. Vi bidrar også med råd og veiledning ved et eventuelt kontraktsbrudd for å unngå unødig konflikt og erstatningsansvar.

Kontrakt:
En kontraktsavtale mellom to parter berører flere rettsområder som: konkurranseloven, markedsføringsloven, forbrukerlovgivning og så videre. Det er en fordel å benytte advokat med erfaring innen avtalerett for å sikre at kontrakten har klare oppsigelsesklausuler og klarlagt hvilke sanksjoner som gjelder ved et eventuelt kontraktsbrudd. For å oppnå det beste resultatet for våre klienter samarbeider vi tett under prosessen for å sørge for at rettigheter og interesser ivaretas på beste måte samt sikring mot fremtidige tvister. Juridisk bistand vil kunne sikre dine rettigheter samt kvalitetssikre selve kontraktens ordlyd og formelle fremstilling for å sørge for dens gyldighet.

Kontrakttyper:
Kjøpekontrakter
Leie og utleie av eiendom
Bedriftsavtaler
Transaksjoner mellom bedrifter og private
Arbeidsavtaler
Aksjonæravtaler
Stiftelse av selskap eller organisasjon
Styrearbeid
Selskapsrettsavtaler
Samarbeidsavtaler
Lisens og franchiseavtaler

 

Fremtidsfullmakt:
Mens du ennå er frisk og rask, kan du selv bestemme at noen du stoler på skal ivareta dine interesser dersom du blir syk.


Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:
«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Her kan du lese mer om fremtidsfullmakt.

 

 

Kontrakt i parforhold
Familieretten er ikke en ”fullstendig garanti” for at dine rettigheter ivaretas ved oppløsning av et parforhold. Det anbefales derfor å tegne samboeravtale eller ektepakt, samt testamente.