Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

FN veteran

De siste 5 årene har vi hjulpet veteraner til å få utbetalt til sammen ca kr 120 millioner i 21 saker hvor FN veteraner har fått psykiske belastningslidelser under tjeneste utenlands.

Disse sakene gjelder alt fra PTSD, angst og depresjoner til alle typer fysiske skader. De samme helseplagene vil ofte gjøre seg gjeldende ved bilulykker og yrkesskader og de vil i første omgang gi rett til menerstatning og senere tap i forbindelse med utgifter og tapte inntekter. Både psykiske og fysiske lidelser etter FN deltakelse kan gi grunnlag for erstatning.
 
Menerstatning tilkjennes etter at det foreligger en varig medisinsk skade på minst 15%, noe det som oftest gjør ved psykiske helseplager. Det er veldig viktig å få bistand så raskt som mulig idet man lett trår feil. Dette skyldes at leger og forsikringsselskaper, Statens Pensjonskasse o.l stiller strenge krav til hvordan helseplagene er dokumentert. Det er derfor viktig å få råd i slike saker så tidlig som mulig, slik at man kan sikre at riktig faktum i saken legges til grunn senere i saksbehandlingen.

 

Psykiske lidelser

Dessverre er det slik at å påvise psykiske plager som et resultat av en yrkessituasjon er mer utfordrende enn ved synlige fysiske skader. Man anslår at så mange som 25-30% får stressplager eller andre psykiske problemer (kilde: Universitetet i Oslo) etter tjeneste i krigssone. Den store veteranundersøkelsen fra SSB viser at halvparten av de som har tjenestegjort utenlands har befunnet seg i livstruende situasjoner. Samtidig har bare vel en tredel opplevd å få tilbud om å snakke med psykolog eller psykiater ved hjemkomst.

PTSD - Posttraumatisk stress syndrom, generelle angstproblemer og depresjon er de vanligste plagene blant veteraner. Krigsveteraner utgjør en av de høyeste prosentandelene av befolkningen som lider av PTSD. Dette er lidelser som ofte ikke er lett identifiserbare, men som kan medføre en stor økonomisk byrde i tillegg til den reduserte helsetilstanden.
 

Fysiske skader etter tjeneste i krigssone
VG har tidligere avslørt at Forsvarets oversikt over alvorlige skader på soldater har vært svært mangelfull. Det har vist seg at soldater som har pådratt seg svært alvorlige skader under tjeneste i Afghanistan, som amputasjon, blindhet etc. ikke har vært registrert hos forsvaret. Dagens soldater er utsatt for en rekke farer både i direkte kamphandlinger, terroristangrep, veibomber etc. Dessverre viser statistikken at denne type tjeneste bare blir farligere. Veteraner med fysiske skader har behov for å få dekket operasjoner, rehabilitering, hjelpemidler, medisiner etc. I sum dreier dette seg om betydelige beløp.

 

FN veteraner fikk erstatning
Vi har bl.a. bistått FN veteraner som har tjenestegjort i 2-3 år for den norske stat i internasjonal tjeneste (FN tjeneste). Etter en nær-døden opplevelse fikk de i ettertid psykiske helseplager. De har ikke fått hjelp eller oppfølging av Staten, leger eller liknende og har derfor slitt med plager i mange år. Etter at Advokatfirmaet Nidaros tok saken kom det første tilbudet fra Statens Pensjonskasse og de fikk tilkjent ca kr. 5,7 millioner i erstatning, skattefritt. De fleste av disse sakene måtte ikke til retten.

 

 

99,9 % AV ALLE VETERANER VI HAR HJULPET HAR FÅTT ERSTATNING

Vi mener at FN Veteraner som er i lignende situasjoner må få prøvd sin sak. Det er alt for mange FN veteraner og soldater som ikke vet at de kan ha krav på store erstatninger fra Staten, ved Statens Pensjonskasse. Advokatfirmaet Nidaros har fått full erstatning, ca 5,7 millioner skattefritt i 19 saker til FN Veteraner og halv erstatning i en sak. Av de 21 sakene vi har hatt om FN Veteraner og FN Soldater så langt har kun en blitt avsluttet uten erstatningsutbetaling.

 

VI TAR IKKE BETALT OM DU IKKE FÅR ERSTATNING

 

Om det ikke blir gitt erstatning i en sak som gjelder FN Veteraner og FN Soldater tar ikke Advokatfirmaet Nidaros betalt for sitt arbeid.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende, kostnadsfri samtale.

 

Bjørn M Brauti
Advokat og Partner
Spesialist innenfor erstatningssaker for FN Veteraner og soldater.
E-post: brauti@nidarosda.no 
Mobil: 40 41 44 12

Advokat Bjørn M Brauti