top of page

Eiendomsoverdragelse

Å benytte seg av advokatbistand ved overdragelse av eiendom, i forbindelse med kjøp/salg, eller ved arv/gave, vil sikre at alle juridiske forhold håndteres korrekt, samt at alle involverte parters rettigheter ivaretas.


Advokaten kan bidra til å gjennomgå og forhandle kjøpekontrakten, identifisere eventuelle mangler eller betingelser som bør tas hensyn til, og sikre at dokumentene blir riktig tinglyst. Ved å involvere en advokat tidlig i prosessen kan man unngå potensielle konflikter og juridiske tvister som kan oppstå.


Advokatfirmaet Nidaros har erfarne advokater i eiendomsoverdragelse og bistår deg gjerne i din sak. Ønsker du en gratis og uforpliktende vurdering av saken din? Ta kontakt med en av våre advokater innen eiendomsoverdragelse eller send oss en melding via kontaktskjema.

Fagområder under eiendomsoverdragelse

Tvister knyttet til overdragelse av eiendom er forholdsvis vanlige. Ofte vil tvisten skyldes at man har gjort feil ved overdragelsen. Det vil derfor være lurt å benytte seg av profesjonell hjelp, og en advokat vil ofte være rimeligere enn en eiendomsmegler i situasjoner om rene overdragelser av eiendom.

Vi hjelper deg

Bilde av Andreas Bach Thorgaard

Andreas Bach Thorgaard

Partner | Advokat

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av saken din.

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

Add a Title

Intro

bottom of page