top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Måtte amputere arm etter motorsykkelulykke


Erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden.


Som følge av en motorsykkelulykke har vår klient fremmet krav om erstatning for tingretten. Skaden han ble påført i ulykken har i ettertid ført til amputasjon av høyrearmen. Han har fått en skade på høyre øye samt en nerveskade i høyre bein. Spesialisterklæring konkluderte med 62 % varig medisinsk invaliditet. Han er ikke i stand til å jobbe og han har merutgifter på grunn av skaden.


Forsikringsselskapene har utbetalt 1 million kroner, men retten mener at han har krav på menerstatning, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte merutgifter, fremtidige merutgifter samt skatteulempe.


Han ble tilkjent 5.580.000,- i tillegg til den millionen han hadde fått tidligere.


Les mer om ulykke og erstatning


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page