top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Fikk 1 million kr ekstra, flere år etter ulykken
En ung mann på 18 år kom ut for en tragisk trafikkulykke. Han var fotgjenger og ble påkjørt av en bil som i politirapporten ble opplyst til å ha kjørt i 80 km i timen. Han ble alvorlig skadet og på sykehuset ble det konstatert åpen bruddskade i leggen, alvorlige skader i brystregionen med flere ribbensbrudd og lekkasje av luft inn i lungesekken samt rift i leveren.


Omfanget av skadene

Skadene, bortsett fra de i leggen, ble leget forholdsvis raskt. Leggen ble derimot operert flere ganger og førte til at foten ble noe kortere. Den unge mannen fikk tilbud av forsikringsselskapet om en erstatning på kr 100.000,- som han godtok med forbehold om fremtidig inntektsinntektstap. 3 år senere ble forsikringsselskapet kontaktet på nytt fordi en ny operasjon i leggen hadde ført til tap av skolepenger. Forsikringsselskapet utbetalte kr 80.000,- fordi han ikke fikk gjennomført sine eksamener og ble forsinket i studiet.


Ut i arbeidslivet

Etter gjennomført studie startet den unge mannen i jobb. Han fikk oppbygget sko for å kompensere for den kortere foten men ble likevel sykmeldt etter kort tid som følge av ryggsmerter. Spesialisterklæring viste at ryggsmertene ble utløst som følge av den korte foten. Mannen forsøkte å jobbe, men utfallet ble lengere sykeperioder enn gode perioder. Han bestemte seg for å ta kontakt med Advokatfirmaet Nidaros for å høre om hvilke muligheter han hadde. Han følte at den erstatning som han fikk, ikke dekket de faktiske forhold som oppsto etter skaden.


Advokathjelp

Advokaten tok kontakt med forsikringsselskapet som tilbakeviste saken som avsluttet. Stevning ble tatt ut og saken kom opp i Oslo tingrett. Retten fant det bevist at skaden hadde forandret seg vesentlig til ugunst for den skadelidte siden erstatningsavtalen ble inngått. Avtalen fremsto som urimelig og ubalansert i forhold til et riktig oppgjør. Den skadelidte ble derfor gitt rett til gjenopptakelse av erstatningsoppgjøret.


Utfallet av saken

Forsikringsselskapet tapte saken og ved nye forhandlinger ble nytt erstatningsbeløp - 1 million utbetalt i tillegg til tidligere utbetalinger. Vær aldri redd for å kontakte advokat dersom du mener deg uriktig behandlet av forsikringsselskapet. Advokatfirmaet Nidaros har flere advokater som er spesialiserte innen dette fagfeltet.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page