top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Fant 40 ganger høyere dekning i annen forsikring enn den klienten opprinnelig kom med!
Det er viktig å velge riktig advokat! Forsikringsvilkår er innfløkte og vanskelige å forstå. En uerfaren advokat uten spisskompetanse innen fagområdet vil lett kunne misforstå vilkår eller overse muligheter. Velg en advokat med lang erfaring og høy kompetanse innen forsikringsrett som jobber med dette til daglig. Da går du ikke glipp av det forsikringsoppgjøret du har krav på!


Vår dyktige forsikringsadvokat Hasse Benberg hjalp en klient med å øke forsikringsoppgjøret fra 60 000 kr til 2,5 millioner! Klienten kom til vårt kontor og ønsket hjelp til å vurdere oppgjørstilbudet fra sin reiseforsikring pålydende 60 000 kr. Klienten hadde pådratt seg en medisinsk skade på 30% og blitt 100% etter en ulykke i utlandet. Hennes utgifter og tap langt oversteg dekningen hun hadde på reiseforsikringen.

Etter gransking av klientens øvrige forsikringer og finlesing av vilkår klarte advokat Benberg å finne dekning gjennom en ulykkesforsikring klienten hadde hos arbeidsgiver. Selv hadde ikke klienten engang tenkt tanken på at hun kunne være forsikret gjennom arbeidsgiver, da klienten hadde permisjon fra stillingen. Advokat Benberg fant ulykkesdekning for reise til utlandet for ansatt i permisjon i vilkårene og saken ble avgjort utenfor rettssystemet. Resultatet ble krav tilsvarende yrkesskadeoppgjør, med utbetaling på 2,5 millioner kroner! Dette i tillegg til reiseforsikringsoppgjøret.

En forsikringsadvokat er en profesjonell part med høy kompetanse og kan hjelpe deg på måter du kanskje ikke vet om selv!

Ring oss i dag på 73 87 99 99 for å sette opp en avtale.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page