top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Det er viktig å velge rett advokatEn dame som hadde permisjon fra jobben var på ferie i utlandet. Hun var uheldig og fikk en alvorlig skade i hodet. Hun kontaktet advokat og la frem sin reiseforsikring. Advokaten spurte etter forsikringspapirene fra arbeidsgiver. Da disse ble fremlagt brukte advokaten lang tid på å finlese vilkårene.


Selv en dreven advokat som jobber med dette til daglig må ta seg god tid ved gjennomgang av forsikringsvilkårene.

Resultatet ble krav tilsvarende vanlig yrkesskadeoppgjør.

Differansen var i dette tilfellet 2,5 millioner kroner EKSTRA. Reiseforsikringen ga 20.000 kroner.

Forsikringsvilkårene er innfløkte og en uerfaren advokat vil lett overse eller misforstå. Går du til lege og medisinsk invaliditetsgrad settes til 40%, kan du få høre at du ikke har krav på noe. Det er ikke tilfelle, dette er kun deler av erstatningen. Inntektstap er noe annet og omtalt en annen plass i vilkårene.

Advokaten bemerker; Dersom alle som har krav på erstatning, får erstatning, da måtte forsikringspremiene dobles for å dekke kravene.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page