Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Pasientskadeerstatning – advokaten hjelper deg

Skal du ha rett til pasientskadeerstatning, må skaden være knyttet til helsevesenet eller til helsepersonell, og den må være voldt under pleie, undersøkelse, diagnostisering, veiledning, prøvetaking, vaksinasjon eller lignende. Søker du pasientskadeerstatning, kan advokaten hjelpe deg med å undersøke dine rettigheter, innhente relevante dokumenter, klarlegge årsakssammenheng og søke til riktig instans. Har du søkt selv og fått avslag, bør du få hjelp fra en advokat til en anke. Det er også en fordel å ha bistand fra en advokat når pasientskadeerstatning skal utmåles.

Kontakt advokaten om pasientskadeerstatning

Advokatfirmaet Nidaros har erfarne advokater innen pasientskadeerstatning.

Les mer: Fikk nesten 3 millioner ekstra

Vi hjelper deg uforpliktende og helt gratis med å vurdere om du kan ha en sak. Ønsker du å gå rett til en av våre advokater på pasientskadeerstatning, kan du kontakte:

·       Bjørn Morten Brauti

·       Hasse Benberg

·       Torgeir Haslestad

·       Robin Brauti

Slik søker du om pasientskadeerstatning

Hva som kan forstås som en pasientskade og gir rett til pasientskadeerstatning, er nærmere bestemt av pasientskadeloven. Skaden må som hovedregel ha forvoldt økonomisk tap, varige mén, eller ført til minimum 15 prosent medisinsk invaliditet.

Hvis du mener at du har vært utsatt for en pasientskade, må du søke det statlige forvaltningsorganet Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) om erstatning senest 3 år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som er årsaken til skaden.

Dersom det økonomiske tapet er under 10 000 kr, så dekkes det ikke. Du må i så tilfelle henvende deg direkte til behandlingsstedet hvor skaden skjedde. Er skaden forbigående eller føles som en dårlig opplevelse, så er du heller ikke berettiget til erstatning. Formålet med erstatningen er å få dekket økte utgifter til legebehandling, medisiner, prøvetaking, transport eller lignende.

Norsk Pasientskadeerstatning er nøytrale og baserer seg på medisinske journaler, uttalelser fra pasienten, behandlingsstedet og eksterne og interne sakkyndige. Saksbehandlingen er gratis. Er du uenig i vedtak fattet av Norsk Pasientskadeerstatning, kan du klage til Pasientskadenemda.

Hvis du har vært utsatt for skade mens du har vært under spesialhelsetjenesten, så har de plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart ved dødsfall eller alvorlig skade.

Hvem betaler ut pasientskadeerstatning?

Hvor pasientskaden har skjedd, har betydning for hvor du skal søke om pasientskadeerstatning:

·       Har skaden skjedd i det offentlige helsevesenet, dekkes dette av Norsk Pasientskadeerstatning. Alt helsepersonell som yter helsehjelp, er ansvarsforsikret.

·       Hvis skaden har oppstått ved et privat legesenter eller sykehus, dekkes skaden av legesenterets eller sykehusets forsikringsselskap.

·       Vær klar over at enkelte leger har egen ansvarsforsikring. Dette vil du få opplysninger om ved henvendelse.

Du trenger ingen egen forsikring som skal dekke behandlingsskaden.

Hvordan beregnes pasientskadeerstatningen?

Pasientskadeerstatningen kompenserer først og fremst ditt økonomiske tap som følge av behandlingsskaden. Du kan også få erstatning for ditt eventuelle reduserte arbeid i hjemmet, påførte og fremtidige inntektstap og påførte og fremtidige utgifter i forbindelse med skaden.

Beløpet beregnes etter bestemmelsene i skadeserstatningsloven og praksis fra domstolene i saker om pasientskadeerstatning. Advokaten vil kunne veilede deg på om rettstilstanden på området.

Du kan søke om pasientskadeerstatning hos flere instanser, men du har ikke krav på å få dekket det samme tapet mer enn én gang.

Dekning av utgifter til advokat for pasientskadeerstatning

Du har en rettshjelpsforsikring under innbo- og løsøreforsikringen din, som kan brukes til å dekke advokatutgifter i ansvarsspørsmål og utmålingsspørsmål. Rettshjelpsforsikringen dekker rundt 80 % av utgiftene dine etter at klagesaken er behandlet av Pasientskadenemnda. Spør gjerne våre advokater om dette.