Snu telefonen din.

Om Advokatfirmaet NidarosAdvokatfirmaet Nidaros DA består av erfarne advokater og jurister med spesialkompetanse innen erstatning og eiendom. Vi har kontor i Trondheim og Orkanger.

Om fagområdene våre

Våre advokater har spesialisert seg innen tre hovedområder:

  1. Erstatning: Bilulykker, Ulykkesskader i fritiden, Yrkesskade/yrkessykdom, Pasientskade, FN Veteran, Tapt barndom, Mobbing/manglende oppfølging i skole m.m
  2. Eiendom: Ekspropriasjon, Odelsrett, Tingsrett, Jordskifte, Eiendomsrett m.m
  3. Andre rettsområder: Trygderett, Familierett, Arverett, Avtalerett, Tvisteløsning, Forbrukerrett, Arbeidsrett.
 
Advokatene arbeider hovedsakelig innen et av rettsområdene og de har arbeidet med disse sakstypene sammenhengende over flere tiår.
Årsaken til denne filosofien bygger på erfaring om viktigheten av å holde det absolutt høyeste faglige nivået innenfor de aktuelle rettsområdene. Rettslige regler er under stadige og omfattende endringer både ved endringer i forskrifter, lovverk, dommer, vilkår osv.
 
Et slikt utgangspunkt er utvilsomt til det beste for våre klienter, da det er tvingende nødvendig og helt avgjørende å være helt oppdatert for å vinne frem i sakene. Vi har derfor valgt at det er noen rettsområder vi ikke behandler. Imidlertid bistår vi gjerne med råd og valg av andre advokater vi vet er gode innenfor de rettsområdene vi ikke behandler.
 
Innen erstatningssaker har våre advokater forelest bla på den årlige personskadekonferansen i regi av Personskadeforbundet og Arbeidsmiljøskaddes landsforening. Vår advokat og partner Bjørn Morten Brauti sitter i Personskadeforbundets fagråd. Og vår advokat og partner Robin Brauti har skrevet en vitenskapelig artikkel publisert i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett Nr 2-3/2018 – Årgang 15. Den omhandler problemstillinger knyttet til nakkeslengsaker. Sammendrag av artikkelen kan du lese her Robin Brauti.
 
 
Vi har årlige erstatnings- og forsikringsutbetalinger som følge av vårt arbeid med erstatningssaker på ca. 150 millioner pr.år. Og på grunnlag av dette regner vi oss for å være et av de største advokatkontorene på erstatningssaker nord for Sinsenkrysset.
 
Innen eiendom har vi høy kompetanse på store og komplekse saker innen ekspropriasjon ifb med bla veiutbygging av E6, vindmølleparker, kraftlinjeutbygging o.l Vi har også sterk tilknytning til Bondelaget og Allskog, og håndterer mange saker ifbm gårdsbruk og skogbruk.
 
Vår advokat og partner Ivar Christian Andersskog fikk i 2018 Møterett for Høyesterett. Våre advokater holder foredrag for grunneiere innen tingsrett, ekspropriasjon og liknende, deltar på messen Agrisjå og andre arrangementer ifb med bla Bondelaget, Allskog og andre grunneierorganisasjoner.
 
Advokat og partner Ivar Chr. Andersskog er leder i Advokatforeningens lovutvalg for Fast Eiendom, og kursleder for JUS-kurs sine årlige ekspropriasjonsrettskurs. Han har også oppdrag for Bondelaget med utarbeidelse og revisjon av standardavtaler og brukerveiledning ved bruk i forbindelse med etablering av vindparker. Adv. Andersskog bistår grunneier i ca 15 vindparker i dag.
 
Les mer om hver enkelt advokat under fanen våre advokater.
 
 
Advokatfirmaet Nidaros DA – en bedre fremtid!