Snu telefonen din.

Advokathjelp
Ved første kontakt, vil henvendelsen din bli mottatt av en hyggelig sekretær. Enten du henvender deg på telefon, epost, kontaktskjema eller på Facebook. For å kunne hjelpe deg med å finne riktig advokat vil sekretæren trenge opplysninger om hvilken type sak det gjelder, navnet ditt og kontaktinformasjon.

Du vil ved ledighet få snakke med advokat med en gang når du ringer, eller du vil bli ringt opp når advokaten blir ledig. Første samtale foregår som regel over telefon. Dette er en uforpliktende og gratis samtale hvor advokaten får oversikt over din situasjon og vil vurdere om du har en sak å gå videre med. Ut fra dette gjøres videre avtale mellom deg og advokaten.

 

KOSTNADER:

Dekking av advokatutgifter gjennom forsikring:

I svært mange av de sakene vi behandler har klienten rettshjelpdekning gjennom boligforsikring, bilforsikring, innboforsikring eller annen forsikringsordning. Det vil si at forsikringsselskapet dekker utgifter til advokatbistand når du er i en tvist. Hvis saken går inn under rettshjelpsforsikring, vil klienten normalt bli avkrevd en egenandel, som regel fra kr 3.000, - til 10.000, - og 20 % av de påfølgende advokatutgiftene. Spør oss om råd.

 

Medlemsfordeler:

Vi har samarbeidsavtale med flere organisasjoner som gir deg flere fordeler dersom du velger en advokat hos oss. Klikk deg inn og se om du er medlem av en av våre samarbeidspartnere.

 

Fri rettshjelp:

Ved en del sakstyper kan det innvilges fri rettshjelp. Dette betyr advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Du kan få fri rettshjelp bla i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold., psykisk helsevern, Les mer på Fylkesmannen.no – Fri rettshjelp.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp i 2019 er kr 246 000 for enslige og kr 369 000 for ektefeller og andre med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000.

Dersom du har inntekt på over kr 100 000 må du betale en egenandel som per januar 2021 er 1085 kroner ved fritt rettsråd, dvs utenrettslig bistand. Ved fri sakførsel skal det betales en egenandel på 25 % av utgiftene, men ikke mer enn 8 ganger egenandelen, kr 8.320

Her kan du lese mer om fri rettshelp: https://www.statsforvalteren.no/

 

Priser:

Normalsats for våre advokater er fra kr 1.600,- til kr 2.800,- + 25 % mva

Ved oppdrag av alminnelig omfang har vi følgende faste priser:

  • Testament kr 7.000,- inkl. mva
  • Ektepakt/samboerkontrakt kr 7.000,- inkl. mva
  • Eiendomsoverdragelse, skjøte m.m. fra kr 16.000,- eks. mva

Utlegg og gebyrer som tilhører oppdraget kommer i tillegg til de ovennevnte priser.