top of page
dora_2500x938.jpg

Våre samarbeidspartnere

Advokatfirmaet Nidaros samarbeider med en rekke medlemsorganisasjoner innen landbruk og personskade, både i Trøndelag og nasjonalt. Disse er godt etablerte, og vi har hatt solide samarbeid over flere tiår. Dette samarbeidet opprettholder vi for å gi deg best mulig avtale, og størst mulig kompetanse innen våre spesialfelt.

Klikk deg inn for å se dine medlemsfordeler

Norges Bondelag

Vi har hjulpet Bondelagets medlemmer i over 25 år!

Som Bondelaget-medlem får du gratis førstegangskonsultasjon hos en av våre advokater. Tilbudet gjelder 1 gang per sak, og inntil 1 klokketime per gang. Konsultasjonen kan tas over telefon eller ved et møte på vårt kontor i Kjøpmannsgata 19 i Trondheim eller Orkdalsveien 100 på Orkanger. Dersom du ønsker et møte på ett av våre kontor, ta kontakt for avtale. Vi kan hjelpe deg!

Advokatfirmaet Nidaros DA er bondens venn! 

Allskog

Vi har hjulpet skogeiere i over 25 år!

Som Allskog-medlem får du gratis førstegangskonsultasjon hos en av våre advokater. Tilbudet gjelder en gang per sak, og inntil en klokketime per gang. Konsultasjonen kan tas over telefon eller ved et møte på vårt kontor i Kjøpmannsgata 19 i Trondheim eller Orkdalsveien 100 på Orkanger. Dersom du ønsker et møte på ett av våre kontor, ta kontakt for avtale. Vi kan hjelpe deg!

https://www.allskog.no/

Personskadeforbundet

Vi gir alle medlemmer av Personskadeforbundet en gratis førstegangskonsultasjon for å avklare om vedkommende har en sak det kan jobbes videre med eller ikke.

Personskadeforbundet er landets største interesseorganisasjon for skadde mennesker, om det er trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, mobbing eller annet som er årsaken, er Personskadeforbundet der for å støtte det.

Personskadeforbundet har de siste 10-årene gjort en omfattende jobb for å sikre skadde mennesker rettigheter også ved å jobbe gjennom lovendringer, når praksis fra forsikringsselskaper og lovgiver fremstår urimelig. Personskadeforbundet har blant annet sikret at personer som blir utsatt for en forsikringsskade, ikke blir møtt med foreldelse fra forsikringsselskapet underveis i sakens behandling uten å ha mottatt et skriftlig varsel med 6 måneders frist for å avbryte foreldelsen.

Personskadeforbundet har også sikret skadde personer er gitt lovbestemte rettigheter i form av etterbetalt erstatning for oppreisning fra Staten, idet lovgiver først hadde overlatt slike erstatningskrav til skadelidte og den personlige skadevolder, ikke skadevolders forsikringsselskap. Den norske praksisen var i strid med EU-retten og derved måtte den norske loven endres slik at forsikringsselskapene også var ansvarlig for å utbetale oppreisningserstatning og Staten måtte etterbetale erstatning til de som ikke hadde fått det som følge av den ulovlige loven.

Dette er kun et lite fåtall av de aktuelle tilfellene der Personskadeforbundet gjennom sitt arbeid har bedret skadde menneskers hverdag og rettigheter.

Se mer om dette på https://personskadeforbundet.no/

Arbeidsmiljøskaddes landsforening

ALF er en stor og landsdekkende særforening for personer som har vært utsatt for miljørelaterte skader under utøvelsen av sitt arbeid.

ALF har en stor og god gruppe mennesker som gir råd og veiledning gjennom NAV-systemet, behov for spesialkompetanse hos leger, det siste av forskning innenfor f.eks oljerelaterte arbeidsskader, skader i skipsfart mm.

Vårt samarbeid med ALF har gjennom de siste 10 år hvert svært tett og godt. ALF har mange mennesker med personlig erfaring som gjør en helt enestående jobb for foreningens medlemmer.

Les mer om dette på https://www.alfnorge.no/

bottom of page