Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.
  • 2003     skaden skjedde

  • 2008     50 % erstatning utbetalt

  • 2013      søkte om gjenopptak

  • 2017      resterende oppgjør avgjort via rettsmekling

Vår klient falt fra en stige mens han var på jobb. Skaden han fikk ble registrert som en yrkesskade. Han fikk 50% grunnerstatning da forventningene var at han ville kunne gå tilbake i redusert jobb.

Det går 10 år og skaden han pådro seg har forverret seg. Han søker gjenopptak da forholdene fra det første erstatningsoppgjøret fremstår som urimelig. Forsikringsselskapet avviser søknaden og påstår han er for sent ute.

Advokaten hjelper til med å innhente ny spesialisterklæring som forteller at yrkesskaden er årsaken til at han ikke greier å jobbe. NAV anser ham som 100 % arbeidsufør. Det blir tatt ut søksmål og han mener han har krav på grunnerstatning for de resterende 50 %.

Rett før saken skal opp i tingretten varsler forsikringsselskapet at de ønsker forhandlinger. Rettsforhandlingene pågår en hel dag og ender til det beste for vår klient som får 600 000 kr etterbetalt som erstatning.

 

Les mer om våre saker:  

Kjemp og vinn

Tilbud 0 fikk 3,6 mill

Etterbetaling fra forsikringsselskap

Tilbudt

0,-

Erstatning

600 tusen