Snu telefonen din.

Veien fra skaden og frem til i dag har vært lang og tung. Forsikringsselskapet har trenert saken og vår klient har fått avslag på avslag til tross for at NAV hadde godkjent yrkesskaden allerede i slutten av mai 2010. Advokaten har vært behjelpelig med klager, innsamling av dokumentasjon, fått utarbeidet spesialisterklæringer og tatt saken både i tingretten og lagmannsretten.

Etter seier i lagmannsretten har forsikringsselskapet snudd fullstendig.

Klienten får erstattet:

  •         Påførte utgifter
  •         Fremtidige utgifter
  •         Utgifter til juridisk bistand (utenom erstatningsbeløpet)
  •         Inntektstap både fra skaden skjedde og for fremtiden
  •         Varig medisinsk invaliditet

 

Les mer om Yrkesskade

Les om 10,7 millioner kroner utbetalt i erstatning

Les om Skittent triks av forsikringsselskapet

Tilbudt

30 tusen

Erstatning

2,3 mill