Snu telefonen din.

Steffen Hopstad Solberg

Advokatfullmektig

solberg@nidarosda.no

Introduksjon

Advokatfullmektig Solberg arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjon/skjønn, eiendomsrett, avtalerett, kjøpsrett, samt arv- og familierett.

Solberg har tidligere jobbet som grunnerverver i Statens vegvesen og Nye Veier AS og har derav spesialkompetanse innen grunnerverv til vegformål, opsjonsavtaler ved erverv samt en rekke juridiske problemstillinger knyttet til grunnerverv og ekspropriasjon.

Solberg bistår også studenter i saker mot deres studiested, da særlig vedrørende mistanke om fusk på eksamen.

Arbeidserfaring

2020 – Advokatfirmaet Nidaros DA, advokatfullmektig
2017 – 2020 Areal og Eiendom AS, utleid som grunnerverver til Nye Veier AS
2015 – 2017 Statens vegvesen, Grunnerverver

Utdanning

2015 – UiO, Master i rettsvitenskap