Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Boligrett for sameier og borettslag

Når flere personer eller organisasjoner eier en eiendom sammen, er det et sameie. Salg, eiendomsoverdragelse og andre spørsmål knyttet til sameie, krever ofte kyndig bistand fra en advokat. Advokatfirmaet Nidaros håndterer mange boligrettslige saker som gjelder sameier og borettslag. Vi bistår gjerne med tvisteløsning så vel som prosessuelle råd.

Bistand fra Advokatfirmaet Nidaros til sameier og borettslag

Advokatfirmaet Nidaros har advokater med erfaring med sameie, borettslag og generell boligrett. 

·       Kontaktperson: Advokat Snorre Kristiansen

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Hva er forskjellen på sameie og borettslag?

For den som bor i boligen, trenger det vanligvis ikke ha stor praktisk betydning om det er en borettslagsleilighet eller en selveierleilighet. I en selveierleilighet i et sameie, ofte et såkalt eierseksjonssameie, kan eieren fritt kjøpe, selge, leie ut eller belåne boligen. I en borettslagsleilighet kan det være begrensninger på bestemmelsesrett og utleie, ettersom borettslaget eier bygningen og tomten. Beboerne eier borettslaget ved å være medlemmer i boligbyggelaget, og medlemmer har forkjøpsrett ved salg. Borettslagsleiligheter er til gjengjeld fritatt for dokumentavgift.

Om personlig sameie

Den vanligste formen for personlig sameie er et ektepar som eier en halvpart hver i en bolig. Hvis den ene vil selge sin del, har den andre forkjøpsrett. Den enkelte eieren har også mulighet til å pantsette sin del. Det er også mulig å ha flere eiere med ulik eierandel i et sameie.

Personlig sameie kan også oppstå i andre tilfeller som vil behøve juridisk bistand, for eksempel ved arveoppgjør. Hvis arvinger overtar fast eiendom, og eiendommene forblir uskiftet, vil eiendommene være i sameie mellom arvingene.