Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Pasientskade

Dårlig hørsel og dårlig informasjon endte med skade

En mann gikk til lege for å få behandling for dårlig hørsel. Han ble anbefalt operasjon og gjennomførte denne. Han mente noe gikk galt slik at han fikk Tinnitus. (Tinnitus er en lyd som lages inne i hørselsystemet vårt, den høres ikke av andre.)

Han tok kontakt med oss og advokaten vant frem med saken i tingretten. Pasientskadenemda anket saken til Lagmannsretten.

Lagmannsretten kom frem til at mannen hadde fått for dårlig informasjon i forkant av operasjonen. Han skulle vært informert om risikoen og bivirkninger ved operasjon. Retten mente i tillegg at legen skulle opplyst at han kunne forsøkt behandling med høreapparat isteden for operasjon.

Mannen fikk medhold i Lagmannsretten og staten v/Pasientskadenemda er erstatningsansvarlig. Pasientrettighetsloven §3-2 sier at pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal informeres om mulige risikoer og bivirkninger.

Vi vil fortsette å hjelpe slik at han får den erstatning som han har krav på. Dette er en iherdig prosess hvor man skal dokumentere både tidligere og fremtidig tap som følge av skaden.

Dommen fra lagmannsretten