Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Yrkesskadet og følelsen av dårlig behandling
Jeg trenger hjelp til å bli trodd.

Jeg føler at forsikringsselskapet skyver min arbeidsgiver foran seg når jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp for å få avklart at det er påvirkninger i mitt arbeid som er årsak til skaden. Min arbeidsgiver innrømmer ikke at arbeidsmiljøet har vært for dårlig.

Forsikringsselskapet bruker egne rådgivende leger og de innhenter spesialisterklæringer til de får det svaret de ønsker. De fortolker journaler til eget beste og trekker ut  saksbehandlingen.

Dersom du også har disse erfaringene så kan vi hjelpe deg. Vi har advokater som har erfaring i denne type saker og som vil stå på for deg slik at du får en rettferdig behandling. Det er ikke nødvendig å stå alene mot arbeidsgiver og forsikringsselskap. Vi har ballasten til å håndtere dette for deg og ønsker å hjelpe.

Les mer om yrkesskade